Metropolitaan landschap — bron voor brede welvaart

Werkconferentie 2023 — Community of Practice

Community of Practice nodigt u graag uit voor de werkconferentie ‘Metropolitaan Landschap — Bron voor brede welvaart’ op 10 oktober. Zo goed mogelijk gebruikmaken van alle facetten van een landschap om de leefomgevingskwaliteit en brede welvaart te ontwikkelen. En daarmee dan zoveel mogelijk andere doelen helpen realiseren: dat is het concept van “metropolitane landschappen”.

Met de Community of Practice werkconferentie richten we ons erop de nieuwe richting van de community vorm en inhoud te geven. Daarbij hebben we bijzondere aandacht hoe we, met alle ruimtevragers die we kennen, tot realisatie van sterke dragende landschappen kunnen komen. Welke manier van werken hebben we tussen de schalen nodig, hoe organiseren we de financiering als die uit vele verschillende bronnen komt en welke ruimtelijke structuren helpen daarbij en hoe betrekken we daarbij de bewoners en bezoekers van zo’n landschap. Wat verschillende provincies, regio’s en initiatieven van elkaar leren?

Meld u hier aan

Zo goed mogelijk gebruikmaken van alle facetten van een landschap om de leefomgevingskwaliteit en brede welvaart te ontwikkelen. En daarmee dan zoveel mogelijk andere doelen helpen realiseren: dat is het concept van “metropolitane landschappen”. Het schaalniveau opereert tussen stad en land in, op regionale schaal. Brede welvaart realiseren op de schaal van de regio, met het landschap als basis, hoe doen we dat in de praktijk?  

Afgelopen jaren is er in de provincies in Nederland waar veel mensen wonen een nieuwe omgang met het landschap ontstaan. Daarin is de stedelijke en economische ontwikkeling direct gekoppeld aan de verbetering, versterking en vernieuwing van het landschap. In veel gevallen is het gelukt de verstedelijking en het landschap hand in hand te laten gaan. Nu andere ruimtevreters in de rij staan hun claim te leggen op datzelfde landschap, moeten we verbreden. Of het nu gaat om intensieve landbouwgebieden, nieuwe (energie) infrastructuur, duurzame energieopwekking of bedrijventerreinen, zonder uitzondering kan ook bij deze onderwerpen verandering leiden tot versterking van het landschap. In het perspectief van de brede welvaart, dus voorbij de puur economische waarde, ontstaan nieuwe vormen van landschapsontwikkeling die het landschap als basis nemen en tegelijkertijd in staat zijn belangrijke maatschappelijke diensten te accomoderen.  

De Community of Practice – Landschap als vestigingsvoorwaarde, die al vanaf 2017 agenda zettend is geweest, is daarom omgedoopt tot een Community of Practice gericht op het realiseren van brede welvaart. Functiecombinaties, participatieve planning, nieuwe vormen van zonering en financiering zijn hierbij enkele kernbegrippen. Vaak worden ze verschillend geïnterpreteerd op verschillende ruimtelijke schalen en bij verschillende sectoren. Verschillende provincies gaan hiermee om met verschillende instrumenten en verschillende regio’s opereren op verschillende snelheden. De community of practice brengt ze bij elkaar.  

We doen dat met:

Drie schalen: Nationaal | Regionaal | Leefomgeving

Drie thema’s: Governance | Financiering | Organisatie-Aanpak

programma

09.30 Inloop

10.00 Welkom | Remco Rienties (Metropoolregio Amsterdam)

10.15 Keynote 1 | Philomene van der Vliet (BOOM Landscape)

10.45 Pauze

11.00 3 parallelle werksessies | Governance, Financiering, Organisatie-Aanpak

12.15 Lunch

13.00 Keynote 2 | Jan Janse (Staatsbosbeheer)

13.30 Interactieve werksessie – Het Planners Framework | Rien van de Wall (Vereniging Deltametropool)

16.30 Pleidooi voor Brede Welvaart | met Paul Gerretsen (Kerngroep CoP)

17.00 Borrel

18.00 Eind

informatie over de sessies

3 parallelle sessies (11:00 – 12:15 uur)

U kunt hier kiezen welke van de drie sessies u wilt deelnemen aan het ochtendgedeel van de werkconferentie.

— Dubbeldoelstelling als een instrument

Gemodereerd door: Shera van den Wittenboer (Kerngroep CoP, College van Rijksadviseurs)

Wat leren we van het Ruimte voor de Rivier-programma in een metropolitaan landschap om dubbeldoelstelling als een strategie te implementeren?

In deze werksessie, samen met Harriet Tiemens (Directeur, Groenemetropoolregio Arnhem-Nijmegen), zullen we Ruimte voor de Rivier als uitgangspunt nemen voor discussie om te onderzoeken hoe de samenwerking tussen verschillende belanghebbenden en de toewijzing van middelen om deze dubbele doelen te bereiken, geoptimaliseerd kunnen worden.

Afronden door: Jeroen Bootsma (Kerngroep CoP, Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed)

— Erop of Eronder

Gemodereerd door: Hans Heupink (Kerngroep CoP, Provincie Zuid-Holland)

Hoe kunnen financiering, overheidsbetrokkenheid en landschap onderzoeksresultaten worden benut om een pakket maatregelen voor landschapsinvesteringen in het metropoolgebied te implementeren?

Met Uitvoeringsagenda BPL Midden-Delfland als een hoofd-casus en Groen Groeit Mee Utrecht als de ondersteunende casus, in deze werksessie kunnen we bruikbare tips, tools en voorbeelden worden aangedragen voor financiering van recreatielandschappen. Dit doen we samen ment Henk Werksma (H2Ruimte) en Jan Coen van Elburg (Rebelgroep).

Afronden door: An van Veen (Kerngroep CoP, Staatsbosbeheer)

— Sterke Scheggen, Sterke Steden

Gemodereerd door: Birte Querl (Kerngroep CoP, Metropoolregio Amsterdam)

Hoe kunnen verschillende organisaties met verschillende benaderingen voor organisatie en financiering samenwerken om de groenblauwe structuur te versterken?

In deze werksessie bespreken we twee benaderingen: “De Scheggen” met Paul van Hoek (Gemeente Amsterdam), dat zich richt op de gelobde structuur van de Amsterdamse stedelijke wildgroei en de verbinding met groene ruimten, en “De Groene Stelling” met Jeroen van Herk (OAK Consultants en initiatiefnemer De Groene Stelling), een extern initiatief dat de nadruk legt op voedselproductie, biodiversiteit en klimaatadaptatie in de Metropoolregio Amsterdam. We zullen deze benaderingen met elkaar vergelijken en hun overeenkomsten, verschillen, mogelijkheden voor samenwerking en de organisatorische en financiële aspecten van elk initiatief onderzoeken.

Afronden door: Ronald Kramps (Provincie Noord-Brabant)

Het Planners Framework (13:30 – 16:30 uur)

Gemodereerd door: Rien van de Wall (Vereniging Deltametropool)

Welke veranderingen komen er mogelijk aan en hoe kunnen we ons hier het beste op voorbereiden? Welke consequenties heeft ons doen én laten nu, op de mogelijkheden die we voor toekomstige generaties overlaten om Nederland een veilig en leefbaar land te houden?

Het is hoog tijd om onze verantwoordelijkheid voor de lange termijn te nemen. Om te beginnen in de wereld van de ruimtelijke ordening.

Tijdens de werksessies gaan jullie in verschillende werkgroepen de lange termijn toekomst ontrafelen. Er is niet één eindbeeld, het gaat om het verkennen van verschillende paden die in 2100 uitkomen. Bijvoorbeeld één pad vanuit een scenario dat uitgaat van een wereld waarin we constant gefocust zijn op de korte termijn, op de waan van de dag, op constante groei en op het herstellen van wat ons ondertussen aan problemen overkomt. Als we dit tot 2100 blijven doen, hoe ziet de Nederland er dan uit? Een ander scenario beschrijft juist een wereld waarin we zorg dragen voor de lange termijn, actief acteren op problemen die we voorzien, op goed achterlaten van een land voor volgende generaties. Hoe ziet zo’n land er in 2100 uit? En wat moeten we in 2050 gedaan hebben om dat beeld mogelijk te maken?

Mogelijk eindresultaat:

– Schetskaarten van Nederland op verschillende punten in de toekomst, volgens verschillende toekomstpaden.

– Kennis van uitdagingen en onzekerheden waar we in de toekomst mee te maken krijgen en hoe we ons hierop kunnen voorbereiden.

– Bewustzijn van welke consequenties ons doen én laten nu, heeft op de mogelijkheden om in de toekomst andere (ruimtelijke) paden in te slaan.

praktische informatie

Adres:

The Unbound,

Tom Schreursweg 40, 1067 MC Amsterdam

Map

Aanmelden:

Deelname is gratis.

U kunt hier aanmelden.

Vragen:

Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met Shailaja Shah.

terug naar boven terug naar boven