Hoe brengen we grote veranderingen in beweging?

Lezingenreeks Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp 2022

Goed idee... en dan?! Hoe krijgen we grote veranderingen in beweging? Jorren Scherpenisse (NSOB) en Peter Kuenzli (Gideon Consult) leggen ons uit hoe we bestuurders en beleidsmakers kunnen betrekken in de grote transitieopgaven en hoe we goede ideeën tot uitvoering kunnen laten komen.

Wil je de lezing bijwonen? Meld je aan via deze link!

In de laatste lezing van deze reeks staat de vraag centraal die ten grondslag ligt aan alle transitieopgaven waar wij als samenleving voor staan: Hoe krijgen we grote veranderingen in beweging? Om zaken aan het rollen te krijgen is er veel kennis nodig over bestuurlijke en institutionele verhoudingen, fingerspitzengefühl in de omgang met verschillende stakeholders, maar ook lef en uithoudingsvermogen. De sprekers van deze lezing proberen te duiden hoe je vanuit kennis over bestuurlijke systemen en het ruimtelijk domein het juiste zetje kunt geven aan de nodige veranderingen. We hopen dat de ontwerpers en (semi)publieke instellingen die deelnemen aan de Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp hier hun voordeel mee kunnen doen.

Spreker 1: Jorren Scherpenisse – Nederlandse School voor Openbaar Bestuur

Jorren Scherpenisse is organisatiepsycholoog en bestuurskundige, en adjunct-directeur van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB). In zijn werk staan de politiek-bestuurlijke vraagstukken centraal, en onderzoekt Jorren hoe tijd, gedrag, netwerken, sturing en verantwoording van invloed zijn op de praktijk. Vanuit zijn achtergrond en expertise zal Jorren tijdens zijn lezing met de titel ‘Tijdig ontwerp’ de rol van bestuurders en beleidsmakers in de grote transitieopgaven belichten. Hoe kunnen zij helpen de noodzakelijke transities te versnellen? Betekent dit ook verandering in de eigen organisaties? En wat is er nodig om goed en tijdig samenwerkingen op te zetten met de vele bottom-up initiatieven vanuit de samenleving?

Spreker 2: Peter Kuenzli – Gideon Consult

Peter Kuenzli is al meer dan 30 jaar betrokken bij complexe stedelijke gebiedsontwikkelingen. Met zijn adviesbureau Gideon Consult opereert hij in complexe situaties en weet hij gemeenten, ontwikkelaars en partijen uit het gebied te scharen achter ambitieuze én haalbare plannen. Als procesmanager bij de wederopbouw van de Enschedese wijk Roombeek heeft Peter laten zien hoe je kwaliteit blijvend in een gebied kunt verankeren. De afgelopen jaren is hij betrokken bij het Rotterdams Woongenootschap, een coöperatie die strijd voor nieuwe vormen van betaalbaar wonen in de stad. Vanuit zijn rijke ervaring zal Peter in zijn lezing vertellen wat je als gedreven professional kunt doen om goede ideeën voor de stad ook uitgevoerd te krijgen. Welke tools en strategieën kunnen helpen om zowel bestuur en beleid als andere stakeholders succesvol aan te haken?

Over de lezingenreeks

Deze lezing wordt aangeboden als onderdeel van de Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp 2022 van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en zijn publiek toegankelijk. Vereniging Deltametropool werkt mee aan de begeleiding van de ontwerpteams en de ontwikkeling van een flankerend kennisprogramma, waar deze lezingen toe behoren. Hiermee bieden we inhoudelijke verdieping op de verschillende relevante thema’s.

Benieuwd naar meer lezingen? Houd de agenda van het kennisprogramma in de gaten via de projectpagina. Hier kunt u zien wat er de komende tijd nog gepland staat en kunt u lezingen terugkijken.

terug naar boven terug naar boven