What's going on met klimaat en energie

Lezingenreeks Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp 2021

Welke consequenties heeft ons doen én laten nu, op de mogelijkheden die we overlaten voor een veilig Nederland in de verre toekomst? Ferdinand Diermanse (Deltares) en Jesse Hoffman (Universiteit Utrecht) werpen hun blik op klimaatadaptatie en de energietransitie.

Video van de lezing 'Whats going on in Klimaat en Energie'.

Programma

De omgang met klimaatverandering speelt langs twee lijnen. Enerzijds de adaptatie: het aanpassen aan een veranderd klimaat. Anderzijds de mitigatie: het zo veel mogelijk voorkomen van de opwarming van de aarde. Op beide fronten staan we voor grote uitdagingen. Een blik op wat ons mogelijk te wachten staat in 2100 leert dat veel van wat we nu doen, eigenlijk niet verstandig is, en dat veel van wat we niet doen, heel bepalend is voor de opties die we in de toekomst overhouden. In deze lezing wordt door twee experts belicht hoe we ervoor staan, en wat de grootste (ruimtelijke) uitdagingen de komende decennia zijn.

Spreker 1: Ferdinand Diermanse
Ferdinand Diermanse is expert op het gebied van overstromingsrisico’s en mitigatiemaatregelen bij Deltares. Met een achtergrond als wiskundig ingenieur en een promotie op het gebied van hydrologie heeft hij analyses gemaakt van watersystemen in vele landen, en recent gewerkt aan het rapport ‘Mogelijke gevolgen van versnelde zeespiegelstijging voor het Deltaprogramma’. Hieruit blijkt dat wanneer we de projecties tot 2100 bekijken de mogelijke gevolgen voor de kust, waterveiligheid en zoetwatervoorziening groot zijn. Terug redenerend vanuit 2100 zal Ferdinand uitleggen welke verschillende adaptatiepaden er zijn, welke maatregelen we in de komende decennia kunnen treffen en dat – belangrijke boodschap – wat we nu niet doen, heel bepalend is voor de toekomst.

Spreker 2: Jesse Hoffman
Jesse Hoffman is onderzoeker en docent aan de Universiteit Utrecht, bij het Urban Futures Studio van Maarten Hajer, een leerstoel die poogt de koppeling tussen visievorming en beleid te verbeteren. Voor zijn proefschrift verdiepte hij zich in de energietransitie en hoe deze op een goede manier kan worden vormgegeven met bewoners van de desbetreffende wijken. In zijn lezing schets Jesse een beeld van hoe we ervoor staan met de energietransitie en wat ons de komende jaren te wachten staat. Een rechtvaardige verdeling van de kosten en baten is noodzakelijk om de transitie te laten slagen. Welke rol kan ruimtelijk ontwerp hierin spelen?

Over de lezingenreeks

Deze lezing wordt aangeboden als onderdeel van de Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp 2021 van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Vereniging Deltametropool werkt mee aan de begeleiding van de ontwerpteams en de ontwikkeling van een flankerend kennisprogramma, waar deze lezingen toe behoren. Hiermee bieden we inhoudelijke verdieping op de verschillende relevante thema’s.

Benieuwd naar meer lezingen? Houd de agenda van het kennisprogramma in de gaten via de projectpagina. Hier kunt u zien wat er de komende tijd nog gepland staat en kunt u lezingen terugkijken.

terug naar boven terug naar boven