Samen werken aan duurzame mobiliteit

Lezingenreeks Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp 2022

Het afgelopen decennium werd gekenmerkt door de inzet op meer ruimte voor de fiets, de herwaardering van het openbaar vervoer en de opkomst van deelmobiliteit. Wat zijn de uitdagingen voor het mobiliteitssysteem van de toekomst? In dit lezingen tweeluik bespreekt mobiliteitsstrateeg Martin Guit (Gemeente Rotterdam) de veranderende rol en houding van gemeenten en laat René Windhouwer (NS) hoe vervoerders hun blik op mobiliteit verbreden.

Wil je de lezing bijwonen? Meld je aan via deze link!

Bij verdichtende steden hoort ook anders denken over mobiliteit. Meer inwoners betekent immers ook meer vervoersbewegingen van mensen en goederen. Gezien de trend van de aanhoudende verdichting van steden en dorpen is het van belang goed het evenwicht te bewaren tussen verstedelijking en mobiliteit. Met welke vormen van mobiliteit houden we onze steden en dorpen bereikbaar? Hoe verleiden we mensen tot duurzaam vervoer?

Spreker 1: René Windhouwer

René Windhouwer werkt als Public Affairs Manager Randstad Noord voor NS, wat inhoudt dat hij veel in gesprek is met gemeenten, provincies en regio’s om een goede bereikbaarheid te realiseren en regionale ontwikkelagenda’s op te stellen. Daarnaast heeft hij een verleden als wethouder van de gemeente Nijkerk, met onder andere wonen en ruimtelijke ordening in zijn portefeuille, en is hij momenteel secretaris van Energiecoöperatie Zon op Nijkerk. Hij neemt ons mee in de vraagstukken en dilemma’s waar NS voor staat in het ontwikkelen van een goede bereikbaarheid voor iedereen. Hij belicht onder andere hoe NS samenwerkt in regionaal verband, hoe voor reizigers de gehele deur-tot-deur reis verbetert kan worden en hoe het ontwerp van stationsomgevingen kan bijdragen aan actieve mobiliteit.

Spreker 2: Onno Dwars

Martin Guit werkt als senior adviseur aan integrale strategische mobiliteitsvraagstukken voor zowel stad als regio Rotterdam. In de projecten die hij samen met andere overheden en gebiedsstakeholders uitvoert, probeert hij naast functionaliteit ook vooral in te zetten op aantrekkelijkheid. Goede overstappunten die door de gebruikers gewaardeerd worden, zijn een voorwaarde voor acceptatie en een verschuiving naar fietsers en voetgangers. In zijn lezing belicht Guit de huidige complexiteit en integraliteit van de stedelijke mobiliteitsopgave, en geeft hij handvatten mee hoe je samen met alle betrokkenen tot betere en duurzamere oplossingen kunt komen.

Over de lezingenreeks

Deze lezing wordt aangeboden als onderdeel van de Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp 2022 van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en zijn publiek toegankelijk. Vereniging Deltametropool werkt mee aan de begeleiding van de ontwerpteams en de ontwikkeling van een flankerend kennisprogramma, waar deze lezingen toe behoren. Hiermee bieden we inhoudelijke verdieping op de verschillende relevante thema’s.

Benieuwd naar meer lezingen? Houd de agenda van het kennisprogramma in de gaten via de projectpagina. Hier kunt u zien wat er de komende tijd nog gepland staat en kunt u lezingen terugkijken.

terug naar boven terug naar boven