Inschrijven voor Ontwerpend Onderzoek NOVEX overzichtsatelier 1

Donderdag 29 juni 2023, 14:00-17:30
Aristo Meeting Center Utrecht Lunetten
Brennerbaan 150, 3524 BN Utrecht

Gelieve dit formulier in te vullen voor deelname aan het eerste overzichtsatelier.

Deelname voor betrokkenen bij het NOVEX-proces/ruimtelijke puzzel.

terug naar boven terug naar boven