Samen werken aan een duurzame stad

Lezingenreeks Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp 2022

Verduurzaming van nieuwe gebiedsontwikkelingen en bouwopgaven – het vergt grote veranderen voor alle partijen die bij ontwikkelingen betrokken zijn, van gemeente tot bouwer. Erik Pasveer (Hoofd Strategie, Directie Ruimte en Duurzaamheid, Gemeente Amsterdam) en Onno Dwars (Directeur Ballast Nedam Development) delen hun visie en praktijkervaringen.

Wil je de lezing bijwonen? Meld je aan via deze link!

Dat onze steden en dorpen verdichten is een aanhoudende trend. Maar hoe combineer je meer stenen met meer duurzaamheid, circulaire bouwstromen, biobased bouwen en uiteindelijk met meer leefkwaliteit? In dit lezingen-tweeluik laten we kopstukken van een lokale overheid met ambitie (de gemeente Amsterdam) en een marktpartij die nieuwe wegen probeert te bewandelen (Ballast Nedam) aan het woord. Welke vormen van sturing kan de gemeente inzetten en wat zijn de handvatten die een ontwikkelaar heeft om zich in het veranderende speelveld van duurzame bouw te positioneren?

Spreker 1: Erik Pasveer

Erik Pasveer is stedenbouwkundige en heeft als hoofd ruimtelijke ordening en stedenbouw in zowel Delft als Den Haag gewerkt aan stedelijke ontwikkeling. Recentelijk overgestapt naar de gemeente Amsterdam, is hij Hoofd Strategie van de Directie Ruimte en Duurzaamheid en betrokken bij de Omgevingsvisie 2050. In zijn lezing licht Erik Pasveer toe wat de visie en ambities is van de gemeente Amsterdam met betrekking tot verduurzaming van het bebouwd gebied en hoe dit wordt uitgewerkt in beleid en uitvoeringsprogramma’s om gebiedsontwikkelingen en partijen die daarin betrokken zijn aan te sturen.

Spreker 2: Onno Dwars

Onno Dwars studeerde civiele techniek en heeft een master in ‘bouwprocessen’. Als CEO van Ballast Nedam Development, de ontwikkel-tak van Ballast Nedam, profileert hij het bedrijf op duurzaamheid. Onno heeft een hele reeks duurzame awards gewonnen, en maakt gebiedsontwikkeling duurzaam en gezond. Bijvoorbeeld door aardgasvrij en energieneutraal te bouwen, maar ook met aandacht voor biodiversiteit en deelmobiliteit. In zijn lezing laat Onno Dwars zien wat een marktpartij kan doen duurzame gebiedsontwikkelingen en bouwopgaven te realiseren en welke veranderingen dit voor hen als organisatie en andere betrokken partijen vereist.

Over de lezingenreeks

Deze lezing wordt aangeboden als onderdeel van de Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp 2022 van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en zijn publiek toegankelijk. Vereniging Deltametropool werkt mee aan de begeleiding van de ontwerpteams en de ontwikkeling van een flankerend kennisprogramma, waar deze lezingen toe behoren. Hiermee bieden we inhoudelijke verdieping op de verschillende relevante thema’s.

Benieuwd naar meer lezingen? Houd de agenda van het kennisprogramma in de gaten via de projectpagina. Hier kunt u zien wat er de komende tijd nog gepland staat en kunt u lezingen terugkijken.

terug naar boven terug naar boven