Samen werken aan duurzame energie

Lezingenreeks Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp 2022

De energietransitie is een urgente en grootschalige opgave, waar heel Nederland over nadenkt en aan werkt. In deze lezing brengen we het lokale uitvoeringsniveau en het nationale systeemniveau bij elkaar. Ytje Hiemstra (Gemeente Tytsjerksteradiel) en Alan Croes (TenneT) vertellen ons over de veranderingen die op beide niveaus teweeg worden gebracht en hoe die elkaar ontmoeten.

Wil je de lezing bijwonen? Meld je aan via deze link!

De energietransitie is een opgave waarin veel parameters nog onduidelijk zijn: wat is er nodig op systeemniveau, wat werkt het best op specifieke locaties door het land, wat is de rol van overheden en netbeheerders en wie neemt idealiter het voortouw? Op dit moment vindt er een enorme opbouw van kennis plaats omdat resultaten uit proefprojecten en pilots beschikbaar komen. Daardoor wordt inzichtelijk hoe overheden, netbeheerders, burgers en andere betrokken partijen met elkaar kunnen samenwerken aan duurzame energievoorziening.

Spreker 1: Ytje Hiemstra

Ytje Hiemstra is projectleider duurzaamheid bij de Friese gemeenten Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen, waar zij o.a. lokale energie initiatieven en energiecoöperaties begeleidt en faciliteert bij het verduurzamen van hun dorp. Het dorp Garyp is één van de dorpen binnen het rijks Programma Aardgasvrije Wijken. Het doel is om het dorp aardgasvrij te maken. Hier zijn de bewoners bezig hun dorp te transformeren naar ‘all-electric’. Het dorp heeft bovendien een eigen zonnepark gerealiseerd op een voormalig vuilstortlocatie. Alle baten uit het zonnepark komen de gemeenschap ten goede. In haar lezing vertelt ze hoe dit bottom-up initiatief is georganiseerd en hoe de gemeente kan helpen het te laten slagen.

Spreker 2: Alan Croes

Alan Croes is Head System Outlook van de unit Energy System Planning bij Tennet, wat betekent dat hij zich in zijn dagelijkse praktijk bezighoudt met de toekomst van het energienetwerk op systeemniveau. Daarnaast is hij bestuurslid van het Renewables Grid Initiative, een bijzondere Europese samenwerking tussen milieuorganisaties en energienetwerkorganisaties. In zijn lezing vertelt hij hoe het energiesysteem van de toekomst eruit kan gaan zien en welke keuzes en afhankelijkheden daarbij komen kijken. Hij legt de link met de grotere schaal op Europees niveau, en met de kleinere schaal op het niveau van lokale energiecoöperaties.

Over de lezingenreeks

Deze lezing wordt aangeboden als onderdeel van de Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp 2022 van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en zijn publiek toegankelijk. Vereniging Deltametropool werkt mee aan de begeleiding van de ontwerpteams en de ontwikkeling van een flankerend kennisprogramma, waar deze lezingen toe behoren. Hiermee bieden we inhoudelijke verdieping op de verschillende relevante thema’s.

Benieuwd naar meer lezingen? Houd de agenda van het kennisprogramma in de gaten via de projectpagina. Hier kunt u zien wat er de komende tijd nog gepland staat en kunt u lezingen terugkijken.

terug naar boven terug naar boven