Twee regio deals, één verhaal, gedeelde opgaven [LIVE]

Sociale opgaven verbinden met groen, hoe doe je dat?

Sociale opgaven verbinden met groen, hoe doe je dat? Ook voor Drechtsteden en ZaanIJ is dit een zoektocht. Tijdens deze Meetup zullen deze regio's hun ervaringen en geleerde lessen delen, maar vooral ook hun vragen.

We zoeken de interactie op met bezoekers van de Meetup om ervaringen en adviezen uit te wisselen. Daarom hopen we dan ook op een breed publiek geïnteresseerden, uit het ruimtelijk domein én het sociale domein.

— Meld u aan

Brede welvaart en leefbaarheid

In de Regio Deals Drechtsteden-Gorinchem en ZaanIJ krijgen brede welvaart, leefbaarheid en het toekomstperspectief van bewoners grote aandacht. Beide liggen in hoogverstedelijkt gebied, met bijzondere landschappen als ‘achtertuin’ (resp. de Biesbosch en de Oostzanerpolder met het Twiske). Tegelijk staat het leefklimaat in de aangrenzende wijken onder druk. Hier hebben de bewoners bovengemiddeld te maken met werkeloosheid, armoede, criminaliteit en leerachterstanden.

Terwijl het verbinden van sociale opgaven aan ruimtelijke opgaven niet nieuw is en er op de schaal van de buurt ook steeds meer ervaring mee wordt opgedaan, zijn er op wijkoverstijgend niveau nog nauwelijks best practices van een aanpak vanuit een integraal perspectief, gekoppeld aan groen en landschap en andere opgaven. Hoe pak je dat aan?

Programma (fysiek en op locatie)

13:00 Inloop en koffie/thee

13:15 Gezamenlijke kick off

  • Welkom en intro
  • Casus ZaanIJ (geïntroduceerd door Peter August Keur)
  • Casus Drechtsteden (geïntroduceerd door Berry Gersonius)
  • Pitch De inclusieve stadsruimte (gegeven door Laura Thomas van PosadMaxwan)
  • Interactieve vragensessie

14:05 Bezoek maquette (met uitleg Ellen Kelder).

14:55 Deelsessies

15:45 Belangrijkste conclusies en inzichten en aanzet vervolgstappen.

16:00 Borrel

Moderator: Shera van den Wittenboer (College van Rijksadviseurs)

 

Meedoen en aanmelden

We nodigen je uit om mee te denken en je eigen vragen én goede voorbeelden in te brengen tijdens deze Meetup. De locatie is de Biesboschhal in de Staart van Dordrecht. Voor het ochtendprogramma hebben we een capaciteit van 30 personen, dus wees er snel bij!

We hebben zelf veel vragen, bijvoorbeeld over de ideale teamsamenstelling om vanuit brede welvaart en gezondheid sociale én groene opgaven te verbinden en hoe je bewoners daar op een goede manier bij kunt betrekken, maar we zijn ook nieuwsgierig naar de vragen input vanuit de Community. Deze kun je vooraf met ons delen. Neem bij vragen over het evenement contact op met Thomas Dillon Peynado

terug naar boven terug naar boven