Werken of wonen en de strijd om ruimte

Debat #4 | Architectuur van Arbeid

In hoeverre levert woningbouw op werklocaties een bijdrage aan duurzame, aantrekkelijke en innovatieve werkomgevingen? Wat zijn de consequenties van het mixen van wonen en werken vanuit zowel een economisch als bestuurlijk perspectief? Is het realistisch om functiescheiding achter ons te laten en te streven naar een integrale aanpak van diverse ruimtelijke opgaven?

19 september | 19:00 – 21:00 | Het Nieuwe Instituut, Rotterdam

programma

19.00u — Introductie

19.10u — Gido ten Dolle, Directeur Ruimte en Economie, Gemeente Delft

Verstedelijkingsalliantie en de herontwikkeling van de Schieoevers

19.35u — Elisabeth Boersma, Stadsontwikkelaar BPDi, BPD Gebiedsontwikkeling

Transformatie van bedrijventerreinen en herstructurering van woningcorporaties in Eindhoven en Tilburg

21.00 — Afsluiting

Over Architectuur van Arbeid

Architectuur van Arbeid is een programma van zes publieke debatten over nieuwe vormen van arbeid en productie en de ruimtelijke impact hiervan op onze omgeving. Het programma vindt plaats tussen maart en december 2019 en is een samenwerking tussen Vereniging Deltametropool, Het Nieuwe Instituut en  De Spontane Stad.

terug naar boven terug naar boven