De transitie van werk als ruimtelijke opgave

Architectuur van Arbeid

De manier waarop we werken verandert. Het werklandschap verandert mee. ‘Architectuur van Arbeid’ is een programma van zes expertsessies en publieke debatten waarin de transitie van werk als ruimtelijke opgave wordt geagendeerd en onderzocht.

Werk is een belangrijk onderdeel van ons leven. Tegelijkertijd constateren we dat werk maar een kleine rol speelt in de bestaande besluitvorming over verstedelijking. 

Het is tijd om ook de werk-gerelateerde ruimtelijke vraagstukken mee te nemen in het denken over de stad. Worden bedrijfsterreinen niet te makkelijk in woon-werkmilieus getransformeerd? Hoe krijgen innovatieve werkvormen een plek in de stad? En hoe maken we voldoende capaciteit om flexibel in te spelen op toekomstige economische en maatschappelijke ontwikkelingen? Kortom: hoe maken we goede werklocaties waar mensen graag willen zijn?

“Architectuur van Arbeid” is een programma van zes publieke debatten over de transitie van werk als ruimtelijke opgave. Het vindt plaats tussen maart en december 2019 en wordt georganiseerde door Vereniging Deltametropool in samenwerking met Het Nieuwe Instituut en De Spontane Stad.

Programma

19:00 – 21:00 | Het Nieuwe Instituut

7 maart: automatisering, digitalisering en de nieuwe productie landschappen

9 mei: interactiemilieus en het vormgeven van innovatie

4 juli: de ruimtelijke impact van circulair

19 september: werken of wonen en de strijd om ruimte

31 oktober: de terugkeer van de maakindustrie (internationale sessie)

12 december: werklandschappen als speeltuin van de toekomst

binnenkort: Meld je aan! —

debat #4 Werken of wonen en de strijd om ruimte

19 september | 19:00 – 21:00 | Het Nieuwe Instituut

Met bijdrages van:

  • Gido ten Dolle, Directeur Ruimte en Economie, Gemeente Delft: Verstedelijkingsalliantie en de herontwikkeling van de Schieoevers
  • Elisabeth Boersma, Stadsontwikkelaar BPDi, BPD Gebiedsontwikkeling: Transformatie van bedrijventerreinen en herstructurering van woningcorporaties in Eindhoven en Tilburg

debat #3 De ruimtelijke impact van circulair

4 juli | 19:00 – 21:00 | Het Nieuwe Instituut

Met bijdrages van:

  • Juriën Poulussen, adviseur, Stec Group – De regio als actor: leider of volger richting circulaire werklocaties?
  • Anne Loes Nillesen, stedenbouwkundige, oprichter Defacto: Vintage verstedelijking, circulaire aanpak van de verstedelijkingsopgave

Meer weten?

DEBAT #2 Interactiemilieus en het vormgeven van innovatie

9 mei | 19:00 – 21:00 | Het Nieuwe Instituut

Met bijdrages van:

  • Prof. Ir. Maurits de Hoog, Directie Ruimte en Duurzaamheid, Gemeente Amsterdam – Ontwerpen aan de kwaliteit van interactiemilieus: de genealogie van kennisclusters
  • Robbert de Mug, Strategisch Adviseur, Gemeente Eindhoven – Brainport City: het ontwikkelen van Eindhoven als Kennisstad

Meer weten?

debat #1 Automatisering, digitalisering en de nieuwe productielandschappen

7 maart | 19:00 – 21:00 | Het Nieuwe Instituut

Met bijdrages van:

  • Jeanet van Antwerpen, CEO, Schiphol Area Development Company – It’s the job and the spot! – Ontwikkeling van toekomstbestendige werklocaties: Waar willen mensen werken?
  • Marten Kuijpers, senior onderzoeker, Het Nieuwe Instituut – De Architectuur van het Achterland – Ruimtelijke implicaties van automatisering van werk

Meer weten?

terug naar boven terug naar boven