De transitie van werk als ruimtelijke opgave

Architectuur van Arbeid

De “Architectuur van Arbeid” is een programma van zes expertsessies en publieke debatten dat de transitie van werk als ruimtelijke opgave agendeert. Het programma ontvouwt zich tussen maart en december 2019 en is tot stand gekomen uit een samenwerkingsverband tussen Vereniging Deltametropool, Het Nieuwe Instituut en Spontane Stad.

Vereniging Deltametropool constateert, samen met haar kennispartners, dat de rol die het werk speelt in het vormgeven van bestaande verstedelijkingstrajecten veel te marginaal is en er een urgentie is ontstaan om het anders te positioneren.

De transformatie van bestaande werklandschappen in woon-werk milieus zonder een integrale visie over wat het werk van de toekomst zal vereisen beperkt de capaciteit van stedelijke gebieden om zichzelf te adapteren aan nieuwe economische en maatschappelijke condities. Tegelijkertijd wordt er weinig aandacht besteed aan de potentie van innovatieve werk typologieën als ruimtelijke motor van metropolitane ontwikkeling.

De eerste sessie staat gepland op 7 maart in Het Nieuwe Instituut, Rotterdam.

Het volledig programma volgt spoedig!

 

 

terug naar boven terug naar boven