Van fossiel naar groen: (werk)land­schappen in transitie

Het maritieme cluster

Wat is nodig om het Maritieme Cluster in Zuid-Holland ook in de toekomst internationaal concurrerend te houden en hoe kunnen overheden, marktpartijen, kennis- en onderwijsinstellingen binnen de Maritieme Delta hierin voorzien?

Het cluster voert al jaren voort op een structuur die in de naoorlogse periode tot wasdom is gekomen. De watergebonden terreinen waar het cluster zich concentreert bezitten nog steeds het profiel en de specialisaties uit die beginperiode. Het van nature sterk internationaal georiënteerde cluster is niet alleen onderhevig aan grote mondiale veranderingen en uitdagingen, het ligt ook in een in de afgelopen halve eeuw sterk verstedelijkt gebied. Dat stelt voorwaarden aan een duurzame transitie en daarbij komen ook andere gebieden als centrum van het maritieme cluster in het vizier. Niet langer ligt het zwaartepunt alleen maar langs de rivier, maar steeds vaker zijn kennis en innovatiegebieden elders in de regio onderdeel van het cluster.

Het gebied staat voor de opgave om een kwaliteitssprong te maken voor de hele leefomgeving, niet alleen voor de bestaande bevolking maar ook om van nieuwe getalenteerde mensen aan te trekken. Deze regionale ruimtelijke ontwikkeling kan hand in hand gaan met de transitie in het maritiem cluster en de ruimtelijke impact daarvan. De resultaten van deze studie vormen de aanzet voor een regionale ruimtelijke strategie, die is vertaald in een aantal no regret pilots, die bijdragen aan de begeleiding van het transitieproces dat het maritieme cluster doormaakt.

 

terug naar boven terug naar boven