De vormgeving van werk en productie

Werklandschappen in MRDH

Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) bereidt zich voor op de toekomst van werken. Het rapport 'strategische aanpak van werklocaties' werd begin 2018 gepubliceerd en Vereniging Deltametropool bracht daarvoor alle werklocaties in de regio nauwgezet in kaart.

Werklandschappen en regionale afspraken

Bedrijventerreinen, brainparks, havens, winkelgebieden en kantoorlocaties: ze zijn de motoren van de economie. Sommige zijn zeer aantrekkelijk en sommige zijn behoorlijk gedateerd. MRDH ontwikkelt een strategie voor al deze werklandschappen als basis voor nieuwe regionale afspraken. Dit bepaalt uiteindelijk hoe elk werkgebied zich moet ontwikkelen in de periode 2019-2030.

Strategie Werklocaties 2019-2030 Metropoolregio Rotterdam Den Haag

terug naar boven terug naar boven