Hier gaan Rotterdam en Den Haag straks werken

Kaart van de werklandschappen in MRDH

Het werken verandert en de werkgebieden veranderen daardoor ook. Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) bereidt zich voor op de toekomst van werken. Vereniging Deltametropool bracht daarvoor alle werklocaties in de regio nauwgezet in kaart.

Werklandschappen en regionale afspraken

Bedrijventerreinen, brainparks, havens, winkelgebieden en kantoorlocaties: ze zijn de motoren van de economie. Sommige zijn zeer aantrekkelijk en sommige zijn behoorlijk gedateerd. MRDH ontwikkelt een strategie voor al deze werklandschappen als basis voor nieuwe regionale afspraken. Dit bepaalt uiteindelijk hoe elk werkgebied zich moet ontwikkelen in de periode 2019-2030.

Merwe-Vierhaven Merwe-Vierhaven.

Versterken, vitaliseren, herbestemmen en transformeren

Voor de kaarten hebben we alle werklocaties binnen Metropoolregio Rotterdam Den Haag zorgvuldig onderzocht. Op basis van de verzamelde data maken we onderscheid naar drie types werklocatie: bedrijfsterreinen, kantoorlocaties en detailhandel. Per locatie wordt aangegeven welke strategische aanpak nodig is: versterken, vitaliseren, herbestemmen of transformeren.

Van kaart naar visie

Het resultaat is een heldere kaart die in beeld brengt hoe het werklandschap in het zuidelijke deel van de Randstad eruit gaat zien. De kaarten zijn opgenomen in de het visiedocument Strategie Werklocaties 2019-2030 Metropoolregio Rotterdam Den Haag

terug naar boven terug naar boven