Strategische aanpak

Werklandschappen in de MRDH

Vereniging Deltametropool heeft de werklocaties van de MRDH in kaart gebracht. Elke locatie is gedifferentieerd per typologie en strategische aanpak.

Metropoolregio Rotterdam Den Haag werkt aan een strategische aanpak met betrekking tot werklocaties voor de periode 2019-2030. Er wordt een visie uitgewerkt die als basis dient voor regionale afspraken gericht op kantoren, detailhandel en bedrijventerreinen. Alle werklocaties binnen Metropoolregio Rotterdam Den Haag zijn zorgvuldig onderzocht. Op basis van de verzamelde data is er een onderscheid gemaakt per type werklocatie om zo een strategische richtlijn te kunnen schetsen.

Merwe-Vierhaven Merwe-Vierhaven.
terug naar boven terug naar boven