Hoe geven we vorm aan het werk van de toekomst?

Debatseries Architectuur van Arbeid

‘Architectuur van Arbeid’ is een onderzoekstraject van Vereniging Deltametropool naar de transitie van werklandschappen in Nederland. Tussen maart en december 2019 hebben we zes publieke debatten georganiseerd in Het Nieuwe Instituut in Rotterdam.

Kennis en inspiratie

De serie van zes publieke debatten over allerlei aspecten van de architectuur van arbeid bracht veel kennis en inspiratie samen. Naar aanleiding van elk debat werd een samenvattende column geschreven. Die columns vormen samen een brede inventarisatie van de kansen en knelpunten rondom de toekomst van het werklandschap. Hieronder vindt u een overzicht van het programma en links naar alle columns.

#6: Werklandschappen als speeltuin van de toekomst (12-12-’19)

In de strijd om ruimte tussen alle stedelijke opgaven lijken bestaande werklandschappen de enige plek te zijn waar alles mag en iedereen welkom is. Kunnen deze gebieden een nieuw paradigma vertegenwoordigen van anders samenleven en -werken? Hoe is dit te sturen en wie is aan zet?

Lees hier de column.

Met bijdragen van:

 • Daan Zandbelt, Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving
 • Charlotte Ernst, co-founder Hof van Cartesius en eigenaar Buurman Utrecht

#5: De terugkeer van de maakindustrie (31-10-’19)

Foto: Brompton factory UK 2017

Na een lange periode van globalisering komen nieuwe vormen van maakindustrie terug in Nederland. Wat is typisch voor de plekken van het nieuwe maken, in vergelijking met de oude industrie? Hoe verhoudt de maakindustrie zich tot andere stedelijke activiteiten zoals wonen, recyclen of leren? Creëren we voldoende ruimte voor maken in de huidige stedelijke ontwikkelingen?

Lees hier de column.

Met bijdragen van:

 • Jurriaan van den Eijkhof, strategisch adviseur, ORAM
 • Birgit Hausleitner, onderzoeker en lector, TU Delft

#4: Werken of wonen en de strijd om ruimte (19-9-’19)

Foto: Ana Luisa Moura | M4H – Rotterdam 2019

Wat zijn de consequenties van het mixen van wonen en werken? In hoeverre draagt dat bij aan duurzame, aantrekkelijke en innovatieve werkomgevingen? Is het realistisch om functiescheiding achter ons te laten en te streven naar een integrale aanpak van diverse ruimtelijke opgaven?

Lees hier de column.

Met bijdragen van:

 • Gido ten Dolle, Directeur Ruimte en Economie, Gemeente Delft
 • Elisabeth Boersma, Stadsontwikkelaar BPDi, BPD Gebiedsontwikkeling

#3: De ruimtelijke impact van circulair (4-7-’19)

Foto: Mensenwerk (Spontaneous City International) — Achtersluispolder 2017

Hoe pakken we op verschillende schaalniveaus de transitie naar een circulaire economie aan en wie is daarbij aan zet? Welke consequenties heeft dit voor de ontwikkelingsstrategie van werklocaties? Reserveren we genoeg ruimte op de juiste plekken voor het verduurzamen van productie? Hoe kunnen kringlopen in de verstedelijkingsopgave vorm krijgen?

Lees hier de column.

Met bijdragen van:

 • Juriën Poulussen, adviseur, Stec Group
 • Anne Loes Nillesen, stedenbouwkundige, oprichter Defacto

#2: Interactiemilieus en het vormgeven van innovatie (9-5-’19)

Foto: Ed van der Elsken — Philips NatLab — 1984 – 1989

Zijn de huidige interactiemilieus inclusief en divers genoeg? Hoe open zijn innovatiemilieus, gezien hun spagaat tussen kennis delen en tegelijk intellectueel eigendom beschermen? Welke ruimtelijke ecosystemen koppelen kennis aan andere delen van de economie, zoals landbouw, maakindustrie en logistiek?

Lees hier de column.

Met bijdragen van:

 • Prof. Ir. Maurits de Hoog, Directie Ruimte en Duurzaamheid, Gemeente Amsterdam
 • Robbert de Mug, Strategisch Adviseur, Gemeente Eindhoven

#1: Automatisering, digitalisering en de nieuwe productielandschappen (7-3-’19)

Foto: Theo Baart | Atlas Metropoolregio Amsterdam 2018

Zijn mensen gewenst op de werkplekken van de toekomst? Worden locatievoordelen straks bepaald door wereldwijde datastromen? Welke rol heeft de overheid hier nog in?

Lees hier de column.

Met bijdragen van:

 • Jeanet van Antwerpen, CEO, Schiphol Area Development Company 
 • Marten Kuijpers, senior onderzoeker, Het Nieuwe Instituut
terug naar boven terug naar boven