Werk verandert, het landschap verandert mee

Architectuur van Arbeid

Werk en leven anders inrichten. Meer nadruk op productie in de regio. Een andere nadruk op logistiek, stofstromen en het menselijk kapitaal. Meer nadruk op nabijheid van werk voor iedereen. – Het wordt allemaal voorstelbaar. In ‘Architectuur van Arbeid’ gaan we op zoek naar de ruimtelijke opgave die dit met zich meebrengt.

Over dit project

‘Architectuur van Arbeid’ is een onderzoekstraject van Vereniging Deltametropool naar de transitie van bedrijventerreinen in het licht van de overgang naar een circulaire (en inclusieve) economie. We denken dat bedrijventerreinen een sleutelrol in deze overgang kunnen gaan spelen. Van alle bedrijventerreinen in Nederland ligt meer dan 10% zo goed ontsloten met alle vormen van vervoer, en zo dichtbij bevolkingscentra, dat iedereen die plekken eenvoudig kan bereiken en ze onderdeel kunnen uitmaken van een stedelijk ecosysteem. Dit zijn de locaties waar de nieuwe economie een plek kan gaan krijgen.

Om zo zorgvuldig mogelijk met de ruimte op deze locaties om te gaan is meer kennis, onderzoek en experiment nodig. Meer vat op de economische opgave waar we voor staan, beter begrip van de ruimtelijke implicaties die dit met zich mee brengt en ruimte om concepten in de praktijk uit te proberen. Met ‘Architectuur van Arbeid’ willen we hier een stap in zetten door met u, onze leden en partners, aan de slag te gaan.

Het proces

Tussen maart en december 2019 hebben we zes publieke debatten georganiseerd in Het Nieuwe Instituut in Rotterdam. De debatten stonden in het teken van kennisuitwisseling en netwerkontwikkeling. Bekijk deze pagina om meer te weten te komen over de debatten en het verslag van elk debat te vinden.

Voortbouwend op de kennis en inspiratie uit die sessies, wordt het onderwerp in 2020 praktischer aangepakt. Ons doel is om samen met institutionele partijen en kennispartners te onderzoeken hoe bedrijventerreinen toekomstbestendig ingericht kunnen worden en optimaal kunnen bijdragen aan de transitie naar een circulaire economie. In onze ‘Atlas Architectuur van Arbeid’ doen we alvast een voorzet, met daarin een reeks kaarten en essays over verschillende thema’s. Benieuwd naar de Atlas? Klik dan hier.

 

Wilt u meer weten over dit project, neem dan contact op met Ana Luisa Moura.

 

 

 

terug naar boven terug naar boven