Webinar 1: Gezonde buurt

De herwaardering van groen-blauw structuren

Sinds COVID-19 is een wandeling in het park of een fietstocht de stad uit weer een uitje. Zo gebruiken we de nabije groen-blauw structuren. Deze structuren zijn echter geen gegeven, maar het resultaat van zorgvuldige planning of beleid, gericht op het verbeteren van onze gezondheid. AdviesIngenieursbureau Sweco en Vereniging Deltametropool nodigen u uit om tijdens twee webinars (over buurt en regio) met ons na te denken over de relatie tussen gezondheid en groen-blauw structuren.

U vindt hier een korte terugblik en kunt u de presentatie downloaden.

 

Sweco Sweco. Project Bergen, Noorwegen

Gezondheid en groen-blauw structuren

De recreatiekansen van nabij gelegen groen-blauw structuren wordt nu door iedereen duidelijk ervaren. Echter door de toenemende druk op de ruimte, werd de laatste jaren al snel het eerst bespaard op deze structuren. Dit terwijl ze net nu, en waarschijnlijk nog meer in de komende tijd, hun noodzakelijkheid bewijzen.

 

Webinar 1 — gezonde buurt

Op woensdag 17 juni van 13.00 tot 14.00u vertrekken we vanuit de lokale schaal. In steeds meer stedelijke projecten worden de verschillende klimaatadaptatie of mitigatieopgaven in de groen-blauw structuren opgepakt. Is daarbij ook nog voldoende aandacht en ruimte voor ons recht op recreatie en is het effect op de gezondheid duidelijk? Zijn dit mogelijk extra argumenten voor groen-blauw structuren en hoe maak je die argumenten concreet?

Stefan te Vaarwerk (Sweco) en Anneke van Mispelaar (Bureau BUITEN) trappen de sessie af met hun inzichten hierop.

 

Webinar 2 — gezonde regio

Op woensdag 24 juni van 13.00 tot 14.00u zoomen we uit naar de regionale schaal. Hoe worden stedelijke en groen-blauw structuren in de regio, door middel van samenwerkingen en strategieën, met elkaar verbonden? Wat kan zo’n regionale structuur betekenen voor concrete groeiende gezondheidsuitdagingen, zoals bewegingsarmoede, urban heat of vergrijzing?

Hans Heupink (Provincie Zuid-Holland), Enrico Moens (Sweco) en Anneke van Mispelaar (Bureau Buiten) presenteren hun ideeën hierbij.

 

Deelname en vragen

Meld u aan voor dinsdag 16 juni om deel te kunnen nemen. U ontvangt van ons een Teams uitnodiging voor beide events. Mocht u niet aan beide kunnen deelnemen, kunt u alleen de uitnodiging accepteren van het webinar waaraan u wilt deelnemen.

Indien u geen Teams heeft, kunt de link, via Chrome, openen. Daar kiest u voor de optie om, via een webpagina, aan de webinars deel te nemen.

Mocht u alvast een vraag hebben die u een het panel wil voorleggen, kunt u deze mailen naar david.dooghe@deltametropool.nl. Natuurlijk is er ook de mogelijkheid voor vragen tijdens de sessie, dit via de chatbox.

 

Stadsnatuurkaart Rotterdam Stadsnatuurkaart Rotterdam.
terug naar boven terug naar boven