Wat anders.

Metropool Forum 2019

Hoe verandert onze leefomgeving? Wat moeten we als ruimtelijk professional weten en anders gaan doen? Wat zijn andere oplossingen die een bredere aandacht verdienen? Kom op 27 september presenteren of mee debatteren tijdens ons jaarlijks Metropool Forum Wat Anders.

meld u aan

Welkom op ons zevende Metropool Forum, met dit jaar als thema: ‘Wat Anders.’ Ons jaarlijkse publieke Forum biedt een overzicht van de metropolitane ontwikkelingen in Nederland. Dit vanuit de inzichten die, door middel van ingediende two-pagers of posters, worden besproken met het aanwezige brede netwerk van vakgenoten.

Wat Anders.

De grote veranderingen in verstedelijking, mobiliteit, economie, planning en beleid, de energietransitie en het droog houden van het land vertonen nu al hun ruimtelijk impact. Toch is dit nog maar het opwarmrondje.

Wat verandert in onze leefomgeving? Wat moeten we als ruimtelijk professional weten en anders gaan doen? Wat zijn andere oplossingen die een bredere aandacht verdienen? Of is het wel zo anders en blijft alles uit eindelijk bij het oude?

Metropool Forum 2018 Metropool Forum 2018.

oproep bijdrage

Deel uw inzichten met vakgenoten tijdens het jaarlijkse Metropool Forum: Wat anders?  van Vereniging Deltametropool.

Mail voor maandag 16 september uw two-pager of 1 liggende A4 posterpresentatie voor een van de deelsessies naar oploop@deltametropool.nl.

Het aanmeldformulier voor de two-pager kunt u hier downloaden, voor de poster hier.

 

Voor organisaties is er ook de mogelijkheid om een deelsessie inhoudelijk te voeden vanuit hun praktijkvragen of –kennis.

Indien u partner van een deelsessie wilt worden, kunt u contact met ons opnemen. Dit door te mailen naar david.dooghe@deltametropool.nl.

Een van onze projectleiders neemt dan contact met u op om de sessie verder inhoudelijk uit te werken.

Metropool Forum 2018 Metropool Forum 2018.

deelsessies Metropool Forum 2019

U kunt deelnemen aan één van de volgende zes deelsessies:

anders leven
Wat voor andere woonconcepten passen bij een veranderende maatschappij? Welke voorzieningen bieden de stad en de dun bevolkte gebieden? Hoe kan onze toekomstige leefomgeving, ontmoetingen bevorderen?
anders gaan
Wat voor ruimtelijke effecten biedt een andere mobiliteit? Hoe organiseren we een naadloze samenhang tussen verschillende vervoersmodaliteiten? Hoe zorgt de groei van onze steden voor een schaalsprong van ons openbaar vervoersysteem?
anders groeien
Wat voor andere ruimte vraagt de nieuwe economie in land en stad? Hoe gaan natuur en een gezonde en gevarieerde voedselproductie samen? Hoe ziet een zero-emission distributielandschap eruit? Welke werklandschappen combineren bedrijvigheid, wonen en recreatie?
anders draaien
Wat voor andere ontwerpoplossingen komen er uit een duurzame energie- en klimaataanpak? Welke ruimtelijke kwaliteiten brengen ons veerkrachtige steden? Hoe organiseren we de regie over onze energie in de toekomst?
anders pompen
Wat voor ander ruimtelijk (vestigings)beleid vraagt de verwachte zeespiegelstijging? Hoe wonen en werken we in een Dynamische Delta? Wat levert een nieuwe verhouding tussen land en water, tussen mens en natuur op?
anders denken
Wat voor andere aanpakken of ontwerpoplossingen vragen de nieuwe ruimtelijke uitdagingen? Hoe draagt de toekomstige ruimtelijke planning bij aan het versterken van veerkrachtige gemeenschappen?

 

Metropool Forum 2018 Metropool Forum 2018.
voorlopig programma

12.30u — inloop met versnapering
13.00u — welkomswoord
13.10u — presentatie: Deltametropool: Wat Anders? door Paul Gerretsen
13.20u — inspiratie pitches door verschillende sprekers
14.00u — zes deelsessies
16.00u — koffiepauze
16.20u — Wat Nu Anders?
17.00u — borrel

aanmelden

Zet alvast in uw agenda: het Metropool Forum vindt plaats op vrijdag 27 september 2019 van 12.30 tot 17.30u in Het Nieuwe Instituut, Museumpark 25, Rotterdam. U kunt zich hier aanmelden.

terug naar boven terug naar boven