Wat anders.

Metropool Forum 2019

Hoe verandert onze leefomgeving? Wat moeten we als ruimtelijk professional weten en anders gaan doen? Wat zijn andere oplossingen die een bredere aandacht verdienen? Kom op 27 september presenteren of mee debatteren tijdens ons jaarlijks Metropool Forum Wat Anders.

Welkom op ons zevende Metropool Forum, met dit jaar als thema: ‘Wat Anders.’ Ons jaarlijkse publieke Forum biedt een overzicht van de metropolitane ontwikkelingen in Nederland. Dit vanuit de inzichten die, door middel van ingediende two-pagers of posters, worden besproken met het aanwezige brede netwerk van vakgenoten.

Wat Anders.

De grote veranderingen in verstedelijking, mobiliteit, economie, planning en beleid, de energietransitie en het droog houden van het land vertonen nu al hun ruimtelijk impact. Toch is dit nog maar het opwarmrondje.

Wat verandert in onze leefomgeving? Wat moeten we als ruimtelijk professional weten en anders gaan doen? Wat zijn andere oplossingen die een bredere aandacht verdienen? Of is het wel zo anders en blijft alles uit eindelijk bij het oude?

metropool forum 2019 metropool forum 2019.
programma

12.30u — inloop met versnapering
13.00u — welkomstwoord, door Leen Verbeek
13.10u — Wat Anders. door Paul Gerretsen en Esther Agricola

Paul Gerretsen zal ingaan op “anders investeren”, naar aanleiding van het nieuwe investeringsfonds, gepresenteerd op Prinsjesdag.
Esther Agricola zal ingaan op veranderende rol van de ambtenaar in het ruimtelijk domein en hoe om te gaan met de nieuwe transitie opgaven

14.00u — vijf deelsessies

Anders Leven, Anders Gaan, Anders Groeien, Anders Pompen en Anders Denken

16.00u — koffie pauze
16.20u — Wat Nu Anders?, Door Annemiek Rijckenberg en Yvonne Rijpers

Een doorkijk vanuit de sessies. Vullen de conclusies uit de sessies elkaar aan of zitten ze net in elkaars vaarwater?

17.00u — borrel

metropool forum 2018 metropool forum 2018.

sessies

U kunt deelnemen aan één van de volgende vijf sessies:

anders leven
Een panelgesprek over inclusiviteit en beleving van de stad in relatie tot nieuwe woonvormen.

De hoofdvragen voor de sessie zijn: Welke gebieden zijn geschikt voor het toevoegen van nieuwe woonvormen en in hoeverre zijn ze inclusief (en is dat nodig)? Hoe wordt de stad beleefd? Welke factoren wegen mee in locatiekeuze voor woningen en wat zijn mogelijke architectonische uitwerkingen?

anders gaan
Een dialoog tussen nieuwe manieren van reizen en hoe organiseren we deze nieuwe mobiliteit, te denken aan: naadloze mobiliteit, multimodaliteit en integratie tussen beleidsvelden.

De hoofdvragen voor de sessie zijn: De huidige manier van reizen past niet meer binnen onze stedelijke en klimaatruimte. Welke innovaties kunnen hierin een rol spelen? Mobiliteit groeit in Nederland sneller dan de bevolking. Hoe organiseren we een nieuwe mobiliteit om deze groei op een slimme manier te accommoderen?

anders groeien
We pakken de groei van stad, natuur en economie in samenhang aan, dit vanuit twee perspectieven.

De hoofdvragen voor de sessie zijn: Kan natuurontwikkeling ook samengaan met stedelijke verdichting en een agrarisch cultuurlandschap? En hoe kunnen we stedelijke werkmilieus en open landschappen systematisch inzetten voor klimaatdoelen en circulaire economie? Welke kansen voor kwaliteit van leven en verdiencapaciteit zijn te ontdekken in stad-landverbindingen?

anders pompen
We schrijven een boodschap over werken aan een Dynamische Delta, voor de minister van Infrastructuur en Water. Laten we onder ogen zien dat een gezonde Delta een bewegende Delta is. Dat het een feit is dat de zeespiegel stijgt en verder zal stijgen en dat we die situatie als uitgangspunt nemen voor het werken aan De Dynamische Deltametropool.

De hoofdvragen voor de sessie zijn: Kunnen we met de bestaande dijkbescherming methode de toekomstige dynamiek in de Delta aan? Of constateren we rond 2050 dat de nu ontworpen en gemaakte infrastructurele voorzieningen niet opgewassen zijn tegen de hoge waterstanden?

anders denken
Een brainstorm over het nieuwe denken of de nieuwe aanpakken dat de hedendaagse ruimtelijke uitdagingen vragen.

De hoofdvragen voor de sessie zijn: Waarom een ‘nieuwe planning’? Hebben we een ‘nieuwe’ aanpak nodig en hoe bereiken we die? Hoe versnellen we dit? Hoe verzekeren we dat ontwerpers of planners eerder abstracte waarden ook meenemen in hun plannen?  Hoe kunnen steden, buiten het alledaagse krachtveld, vrije plekken creëren voor beleidsmakers, stakeholders, bewoners en politici om vrij na te kunnen denken over de toekomst van de stad en regio?

 

metropool forum 2018 metropool forum 2018.

aanmelden

Het Metropool Forum vindt plaats op vrijdag 27 september 2019 van 12.30 tot 17.30u in Het Nieuwe Instituut, Museumpark 25, Rotterdam. U kunt zich hier aanmelden.

terug naar boven terug naar boven