Een natuurlijke beweging in het landschap

Startbijeenkomst Community of practice - Landschap als vestigingsvoorwaarde

Met de publicaties ‘Blind Spot’ en ‘Spot On’ is het landschap in de sfeer van regionale economie stevig bij beleidsmakers en bedrijven op de agenda gezet. Landschap blijkt een belangrijke factor of zelfs een voorwaarde te zijn voor de vestiging van bedrijven. Samen met het College van Rijksadviseurs, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Staatsbosbeheer zetten we ons in om tot en met 2020 de Community of practice rondom het thema te versterken.

terug naar boven terug naar boven