Duurzame economie en de schaal van de stad

Lezingenreeks Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp 2021

De complexiteit van de transitie naar een duurzame economie komt ten volle tot uiting op de schaal van de stad. Alexander Wandl (TU Delft) en Axel Pel (DCMR Milieudienst Rijnmond) nemen ons mee aan de hand van hun ervaringen vanuit het onderzoek en de praktijk.

Video van de lezing 'Duurzame economie en de schaal van de stad'.

Programma

Tijdens deze lezingen duiken we de diepte in over het ruimtebeslag van de duurzame en circulaire economie. Hoe kunnen we fabrieksterreinen gefaseerd verduurzamen en wat is het effect op de omgeving? Hoe maken we ruimte voor circulaire processen en stromen in het stedelijk weefsel? Onze twee sprekers hebben jullie mee langs deze en andere vragen met betrekking tot schone en circulaire steden en industrieën.

Spreker 1: Axel Pel
Axel Pel is programmamanager Verduurzaming Industrie bij DCMR, de Milieudienst Rijnmond. Vanuit deze rol houdt hij zich bezig met de industriële energietransitie, en de circulaire en schone industrie in de provincies Zuid-Holland en Zeeland. Axel helpt bedrijven die ambities hebben te verduurzamen dit voor elkaar te krijgen en helpt de negatieve waarde van afval te transformeren in de positieve waarde van nieuwe grondstoffen. Daarbij is het van belang de wet- en regelgeving, die nog niet is toegerust op de circulaire economie, op de juiste wijze in te zetten.

Spreker 2: Alexander Wandl
Alexander Wandl is stedenbouwkundige, onderzoeker en hoofddocent aan de faculteit Bouwkunde van de TU Delft. Zijn onderzoek richt zich op het ontwikkelen van duurzame verstedelijking, gebruikmakend van een metabolische benadering en het integreren van GIS-ondersteunde methoden en tools. Als wetenschappelijk coördinator onderzocht hij aan de hand van living labs in zes Europese steden hoe ruimtelijke strategieën de transitie naar circulariteit ondersteunen.

Over de lezingenreeks

Deze lezing wordt aangeboden als onderdeel van de Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp 2021 van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Vereniging Deltametropool werkt mee aan de begeleiding van de ontwerpteams en de ontwikkeling van een flankerend kennisprogramma, waar deze lezingen toe behoren. Hiermee bieden we inhoudelijke verdieping op de verschillende relevante thema’s.

Benieuwd naar meer lezingen? Houd de agenda van het kennisprogramma in de gaten via de projectpagina. Hier kunt u zien wat er de komende tijd nog gepland staat en kunt u lezingen terugkijken.

 

terug naar boven terug naar boven