Betekenis en doorwerking van ontwerpend onderzoek voor ruimtelijke- en transitieopgaven

Met het oog op de Toekomst

Waar staan we op dit moment met het veelvoud aan ruimtelijke en transitieopgaven voor de verschillende schalen binnen de gebouwde en natuurlijke omgeving? Nog steeds in de bewustwordings- en ideeënfase? Probleem definiërend of op weg naar oplossingen en uitvoering? Wat is de betekenis hierbij van ontwerpend onderzoek voor bestuurlijk Nederland, praktijkontwerpers en kennisinstellingen? Brengt het ons inzichten waarmee Nederland aan de slag kan waardoor we vanuit de ontwerptraditie de toekomst ook kunnen gaan vormgeven?

Vragen, waarop we met dit publieksevent antwoorden proberen te vinden op basis van een aantal actuele projecten en studies, en door middel van een dialoog tussen vertegenwoordigers van overheden, ontwerpbureaus en kennisinstellingen.

Meld u hier aan

Deze bijeenkomst is voor professionals binnen het ruimtelijk domein. De bijeenkomst is ook online te volgen. Deelname is zonder kosten, maar aanmelden is wel verplicht.

 

Programma

Ochtenddeel – Moderator Marcel Hertogh

9.30u — Inloop.

10.00u — Welkomstwoord Leo van den Burg (sectieleider Urban Design, Faculteit Bouwkunde, TU Delft), Paul Gerretsen (agent Vereniging Deltametropool namens Platform Ontwerp NL) en Marcel Hertogh (voorzitter Deltas, Infrastructure & Mobility Initiative, TU Delft).

10.10u — Presentatie NOVEX-uitwerking Zuidelijke Randstad, Eric Terlien (strategisch adviseur ruimte Provincie Zuid-Holland).

Presentatie toekomstbestendige wederopbouwwijk Nazareth Maastricht, Jens Jorritsma (medeoprichter Obscura studio for architecture and urbanism).

Presentatie verkenning stationsgebied Lombardijen-IJsselmonde Rotterdam, Kris Schaasberg (stedenbouwkundige gemeente Rotterdam).

11.10u — Pauze

11.45u — Presentatie planobjectivering ruimtelijke ontwerpen, Like Bijlsma (onderzoeker stedelijk gebied Planbureau voor de Leefomgeving). Presentatie methodologische ontwikkelingen, Fransje Hooimeijer (universitair hoofddocent Faculteit Bouwkunde, TU Delft).

Presentatie missie en activiteiten Platform Ontwerp NL, Paul Gerretsen/Jutta Hinterleitner namens het platform.

12.45u — Lunch

Middagdeel – Moderatoren Paul Gerretsen en Leo van den Burg

14.00u — Lessen en conclusies uit de workshops voor de provinciale ruimtelijke plannen, namens het Platform Ontwerp NL, Inge Bobbink (TU Delft/Landschapsarchitectuur).

14.20u — Dialoog tussen vertegenwoordigers van overheden en praktijkbureaus over de koppeling van beleid en besluitvorming met ontwerpend onderzoek, kritische succesfactoren, hoe verder vanuit opdrachtgeversrol en bureaus.

Jeroen van Schaick senior regionaal ontwerper, Provincie Zuid-Holland; Gido ten Dolle, Programmanager Mooi Nederland; Mattijs van Ruijven, hoofd stedenbouw gemeente Rotterdam; Syb Groeneveld, directeur Stimuleringsfonds Creative industrie, Bernadette Jansen, directeur BVR; Ton Venhoeven, directeur Venhoeven CS.

15.10u — Panelwissel.

15.20u — Dialoog tussen vertegenwoordigers van praktijkbureaus, overheden en kennisinstellingen over de koppeling van de praktijk met ontwerponderwijs en onderzoek, kritische succesfactoren, hoe verder vanuit werkgeversrol en kennisinstellingen.

Daan Zandbelt, partner Zwarte Hond; Tess Broekmans, partner Urhahn/hoogleraar Urban Design TU Delft: Pieter Klomp, adjunct-directeur Ruimte en Duurzaamheid gemeente Amsterdam; Annet Kempenaar, universitair docent planning & ontwikkelingsstudies Rijksuniversiteit Groningen; Roberto Cavallo, universitair hoofddocent architectural design cross-overs, TU Delft; Like Bijlsma, onderzoeker stedelijk gebied Planbureau voor de Leefomgeving; Dirk Oudes, universitair docent Landschapsarchitectuur en Ruimtelijke planning, WUR.

16.10u — Terugblik, conclusies en aandachtspunten vanuit moderatoren Marcel Hertogh, Paul Gerretsen en Leo van den Burg.

16.30u — Afsluiting en drankjes.

terug naar boven terug naar boven