Wat de pot schaft

Going Green #03

Decor of afhankelijkheid: hoe verhouden voedsellandschappen zich tot stedelijke omgevingen? Zou de vraag naar natuur en gezond voedsel – vanuit de steden – de transitie naar duurzame landbouw ook kunnen versnellen? Dit zijn vragen die tijdens het derde gesprek van de serie Going Green aan bod komen.

uitzending terugkijken

Voedsel is een van de vier hoofdthema’s van Floriade Expo 2022, met als slogan ‘Growing Green Cities’. Maar hoe voeden we onszelf in een ‘Groene Stad’? We zullen anders eten – duurzamer (en daarmee ook gezonder) – maar ook anders omgaan met onze voedsellandschappen. Dit heeft ruimtelijke implicaties, die we nog niet volledig kunnen bevatten.

Nederland produceert enorme hoeveelheden voedsel, waarvan een groot deel niet door ons zelf gegeten wordt. Het merendeel van ons eten importeren we. In de groene steden van de toekomst is dit systeem niet houdbaar. Voedsellandschappen zullen in dienst van hun omgeving staan en onderdeel zijn van het stedelijke ecosysteem. Hoe kunnen we ruimte maken voor deze toekomst en welke voorbeelden zijn er al die ons kunnen inspireren?

Sprekers

Saline Verhoeven Landschapsarchitect, Associate ‘Vista Landschapsarchitectuur en stedenbouw’

Saline is landschapsarchitect en Associate bij ‘Vista Landschapsarchitectuur en stedenbouw’, oprichter van S-coop, collectief voor herbestemming en transformatie van stad en landschap, docent ‘Foodscapes’ aan Academie van Bouwkunst Amsterdam en co-auteur van ‘Flourishing Foodscapes’ (2018 Valiz)

Berdie Olthof Landschapsarchitect, Partner Feddes/Olthof Landschapsarchitecten

Berdie is landschapsarchitect en partner bij Feddes/Olthof Landschapsarchitecten, docent aan Academie van Bouwkunst Amsterdam, lid van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Eindhoven en heeft deelgenomen aan het ontwerpend onderzoek ‘De regio van de Toekomst’ met het project Couleur locale – adaptieve landbouw in Flevoland

Programma

15.00 — Presentaties Saline Verhoeven en Berdie Olthof
15.30 — Gesprek onder leiding van Sophie Stravens met vragen vanuit het publiek
16.30 — Einde

Stellingen

Tijdens het gesprek gaan de sprekers in op een aantal stellingen waarin de ruimtelijk-economische relatie tussen stad en voedsel centraal staat.

— Lokale voedselproductie (in of nabij de stad) is voorwaardelijk om tot een daadwerkelijk ‘Groene Stad’ te komen.

— Voedsellandschappen zouden de basis van elk regionaal ontwerp moeten zijn.

— Nederland is op de goede weg om een duurzaam voedselsysteem te realiseren.

Praktische informatie

Het programma wordt georganiseerd door Vereniging Deltametropool in samenwerking met Provincie Flevoland. Het gesprek duurt 90 minuten en wordt gemodereerd door Sophie Stravens. Het gesprek wordt op donderdag 23 september vanaf 15.00 uur live uitgezonden vanuit het Food Forum Paviljoen op het Floriadeterrein in Almere. De gehele serie wordt gedocumenteerd in korte kronieken, geschreven door Sanne van den Breemer.

De Floriade

Deze serie vormt een deel van het programma wat Provincie Flevoland met vele andere partijen organiseert om het Forum op de kaart te zetten bij bedrijven, onderzoekers, ontwerpers die intensief werken aan voedselinnovatie en aan de transitie naar een groene economie. Zo wordt het Food Forum een hotspot van kennisuitwisseling, zowel tijdens de Floriade Expo als daarna binnen het innovatiecomplex Flevocampus.

Going Green is de bijdrage van provincie Flevoland aan Floriade Dialogues, een initiatief van Floriade Expo 2022. Dit is een serie van internationale presentaties en evenementen om kennis over groene innovatie rondom het thema Growing Green Cities te delen en zo deze innovatie te versnellen. Benieuwd naar het hele programma Floriade Dialogues en hoe u daaraan kunt bijdragen? Meld u dan aan.

terug naar boven terug naar boven