Het Matroesjka Effect

Het verbinden van verschillende schalen van klimaatactie

Het evenement toont aan hoe ruimtelijke ordening en ontwerp een cruciale rol kunnen spelen bij het verbinden van klimaatactie tussen verschillende schaalniveaus. Het richt zich met name op de energietransitie, de ruimtelijke veranderingen ervan en hoe die kan worden gecombineerd met andere maatregelen die verband houden met klimaatactie. 

Meld u aan (Register here)

Kom meedoen met ons debat over ruimte, energie en klimaat met Rotterdamse overheids- en privéorganisaties: zak op vrijdag 25 juni om 13:00 af naar Stadsgarage Kruisplein. In het kader van Architectuurmaand Rotterdam. 

Wat zijn de interessante bestaande initiatieven om ons heen, variërend van landelijke, regionale, gemeentelijke en buurtschaal tot individuele bijdragen die voortbouwen op de Klimaat- en Energieagenda’s? Welke groep belanghebbenden probeert de uitdagingen aan te gaan door te werken aan klimaat adaptieve planning en ontwerp, en energietransitie? Hoe kunnen we de inspanningen combineren en samenwerken, door de schaal van initiatieven en effecten met elkaar te verbinden en de krachten van maatschappelijke, systemische en ontwerpbenaderingen aan elkaar te koppelen?   

We kunnen elkaar eindelijk fysiek ontmoeten!

Maar helaas hebben we maar 50 plaatsen op de locatie. Wil jij erbij zijn? Laat het ons, na registratie via de aanmeldlink, weten per mail: Alankrita Sarkar. Mocht je er niet fysiek bij kunnen zijn, ontvang je een aantal dagen voor het evenement een Zoom-link.

Programma

Moderator: Paul Gerretsen (Vereniging Deltametropool)

13:00    Welkom

13:10     Inleiding tot klimaatacties met Anastasia Chranioti (PBL)

13:45    Huis naar Blok naar Buurt

— Presentatie – Clubhuis, D. Strating en T. Thijssen (Nul Architecten)
— Presentatie – Tuinenhoven van Rick Wessels (Biq Architecten)
— VVE’s met Energie van Corine Erades (VVE’s met Energie/ Synopel)
— De Rotterdamse Welstandsnota van Irma van Oort (KCAP)

14:45      Koffiepauze

15:00      Buurt naar Stad naar Regio

— Presentatie – Energie van Rotterdam van Jelte Boeijenga
— Presentatie – LEAP van Eva Pfannes (OOZE Architecten)
— Klimaatneutraal in 2035 van Ron Wit (Eneco)
— Rotterdam to MRDH RES van Arno Bonte (Wethouder Rotterdam)

16:00     Nederland naar Europa – Paneldiscussie 

— Planning with Climate Adaptation by Martijn Steenstra (SWECO)
— Nationale Energietransitie van Boris Hocks (Generation Energy)
— Presentation – Climate Strategy Oslo 2030 Hilde Solli (City of Oslo)

16:45     Einde

Discussie

De huidige (stedelijke en regionale) planningspraktijk wordt geconfronteerd met de overweldigende omvang van de transities die tegelijkertijd moeten plaatsvinden. Daarbij kan klimaatactie kan niet langer worden beschouwd als een visiestrategie voor de verre toekomst, maar is nu dringende actie vereist. Zo zijn grootschalige nieuwe infrastructuren nodig, maar zijn tegelijkertijd radicale veranderingen in alle traditionele ruimtelijke projecten noodzakelijk. Hierbij is het essentieel dat actie op alle schaalniveaus tegelijk plaats vindt: op gebouw-, buurt-, stads-, regionaal en landelijk niveau. De huidige praktijken lijken onvoldoende in staat om effectief de vele en zeer verschillende belanghebbenden te integreren en het bevorderen van burgeractie in dat proces. Ook zijn er onvoldoende benaderingen die de potentie van het verbinden van verschillende schalen laten zien. In dit evenement zullen we door de schaalniveaus lopen en inspirerende voorbeelden vinden die de kwaliteit en effectiviteit benadrukken die planning en ontwerp kunnen opleveren bij het creëren van een gedeelde agenda en implementatie.   

Met dit evenement willen we de volgende doelstellingen bereiken:  

  • een discussie op gang brengen tussen verschillende spelers en speelvelden gericht op de stad Rotterdam 
  • de steden van Nederland aanmoedigen door inspirerende initiatieven en voorbeelden uit andere Europese landen 
  • een platform creëren om van elkaar te leren, voor toekomstige samenwerking en ondersteuning op het gebied van klimaat en energie  

Deze discussies zullen leiden tot een beter begrip van het potentieel van de ruimtelijke dimensie van klimaatactie. Het zal duidelijk maken hoe steden metropoolregio’s een belangrijke rol kunnen spelen in het proces en hoe de nationale overheid en de betrokkenheid van burgers een grotere impact kunnen hebben.

Het eerste deel start om 13.00 uur met het klimaatinitiatief en focus uit Rotterdam in het Nederlands. Later vanaf 16:15 vervolgen we de discussie in het Engels met Europese best practices. Het programma wordt rond 17.30 uur afgerond. Dit evenement is onderdeel van de Rotterdam Architectuur Maand.

Binnenkort meer informatie!

 

terug naar boven terug naar boven