Conferentie ‘Ontwerpkracht voor de toekomst van Nederland’

Dag van de Ontwerpkracht

De aanpak van de grote opgaven, als de klimaatcrisis, energieopgave, landbouw- en voedseltransitie, biodiversiteit en het huisvestingsvraagstuk zal leiden tot een ‘wederombouw’ van Nederland. Hoe zorgen we dat de beoogde doelen worden bereikt én de ruimtelijke kwaliteit wordt verhoogd?

De fysieke leefomgeving in Nederland staat onder druk door de vele opgaven die een plek moeten krijgen. Duurzame en betaalbare woningen, klimaatbestendige landschappen, biodiversiteit en natuurherstel, de daling en verzilting van de bodem, de transitie van de landbouw maar ook de overstap op schone energievoorziening. Deze opgaven moeten in samenhang én met kwaliteit worden opgepakt, waarbij betrokkenheid en inspanning van veel partijen nodig is: de Rijksoverheid, andere overheden, burgers, marktpartijen en maatschappelijke organisaties. Ieder vanuit hun eigen rol, taak en verantwoordelijkheid. Ontwerpkracht vereist verbeelding en dialoog. Deze opgaven moeten in samenhang én met kwaliteit worden opgepakt, waarbij betrokkenheid en inspanning van veel partijen nodig is: de Rijksoverheid, andere overheden, burgers, marktpartijen en maatschappelijke organisaties. Ieder vanuit hun eigen rol, taak en verantwoordelijkheid. Ontwerpkracht vereist verbeelding en dialoog.

Hoofdsprekers zijn minister Hugo de Jonge, Jannemarie de Jonge (CRA), Winy Maas (MVRDV). Minister De Jonge presenteert op deze dag het programma Mooi Nederland dat ruimtelijke kwaliteit centraal stelt door maatschappelijke opgaven in samenhang te realiseren, op de korte én lange termijn. Verdere bijdragen komen van o.a. WUR, Ver. Deltametropool, Tauw, Witteveen + Bos, Gemeente Deventer, MRA en verdere vooraanstaande ontwerpbureaus en partners in de ruimtelijke inrichting van Nederland in de vorm van 6 masterclasses over de integrale aanpak van verstedelijking, de toekomst van het landschap en energietransitie met inspirerende voorbeelden en in discussie met belanghebbenden.

Laat je inspireren door verhalen en analyses en doe mee met masterclasses, debat en bekijk de tentoonstelling over Ontwerpend Nederland of ga mee met de fietsexcursies!

Georganiseerd door de beroepsverenigingen van landschapsarchitecten en stedenbouwkundigen en planologen, NVTL en BNSP. Voor vertegenwoordigers van alle betrokken partijen, zoals ontwerpers, overheden, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en marktpartijen.

Voor meer informatie en aanmelding, klik hier.

Voor vragen kunt u terecht bij secretariaat@bnsp.nl

terug naar boven terug naar boven