Door Groen Van en Naar de Stad

Excursie de Schie als groene verbinding

Hoe verbinden we stad en land beter met elkaar? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat het stedelijke dichtbebouwde landschap goed verbonden is met het open (licht)(on)bebouwde landschap? Op 1 juli gaan we samen met de gemeenten Rotterdam en Schiedam, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten kijken naar hoe dit deel van het Landschapspark Zuidvleugel op dit moment tot de voordeuren reikt en denken we na over kansen en mogelijkheden om dit metropolitane landschap meer te versterken.

Er is al veel werk verzet in met betrekking tot de Rotte. Voor de andere stadsrivier, de Schie, heeft de gemeente samen met provincie, SBB en diverse andere  partijen een toekomstbeeld ontwikkeld. Er is echter nog geen programma voor het gebied uitgewerkt. De grote transities die er aan komen zullen ook een effect hebben op de ruimtelijke ordening in dit gebied. Met name de grote woningbouwopgave werpt de vraag op wat al deze nieuwe bewoners zullen doen en of de connectie met het buiten stedelijke landschap sterk genoeg is en de nieuwe en bestaande bewoners kan stimuleren om gebruik te maken van het naastgelegen Bijzonder Provinciaal Landschap door het sterker bij de stad te betrekken.

Kortom, hoe gaan we door groen van en naar de stad?

 

Voorlopig programma:

10:00       Verzamelen bij Rotterdam Centraal Station met fietsen (eigen fietsen of OV fietsen)

10:15        Vertrek vanaf Rotterdam Centraal richting de Schie

13:30        Terugkeer in Rotterdam, lunch.

Deze activiteit is onderdeel van het programma van CoP Landschap als Vestigingsvoorwaarde.

terug naar boven terug naar boven