Toon filters

Helaas, geen resultaten

Dynamische zone zonder label

Publicatie Stadsrandenlab

Dynamische zone zonder label

architectuur In de stadsranden komen verschillende opgaven en ruimteclaims bij elkaar. Ontwerpers kunnen helpen om voor deze context nieuwe perspectieven te schetsen. In 2020 organiseerden BNA onderzoek i.s.m. ARCAM het Stadsrandenlab, waarvan de publicatie net van de pers is gerold. Like Bijlsma en Merten Nefs reflecteren op de uitkomsten van het lab: de toekomst van Amsterdam gloort aan de rand. Lees verder

Stadverlaters en nieuwe ruralen

wonen Steeds meer jonge stedeling verlaten de stad op zoek naar een nieuw woonavontuur op het platteland. Pop-Up City publiceerde afgelopen week het trendrapport: Stadverlaters en nieuwe ruralen over deze onverwachte tendens die op steden en landelijke regio’s afkomt. Waarom keren deze jongvolwassenen de stad de rug toe? Wat zoeken zij in hun nieuwe woonomgeving? En welke kansen biedt dit voor krimpgebieden? Lees verder

Interview met Jeanet van Antwerpen

Pandemie en (werk)landschappen

Interview met Jeanet van Antwerpen

werklandschap Men heeft liever dat de ‘doos’ niet bestaat en dat is een hele rare houding. Door de werkelijkheid te negeren ga je die ook niet verbeteren. Je ziet niet de kansen die er zijn, maar ook niet de urgenties om tot oplossingen te komen. Het wordt eenvoudig en als onbegrijpelijk afgedaan. Zoals kinderen op het schoolplein doen… “ik vind jou niet leuk en ik wil niet met jou spelen” Lees verder

Loop!

mobiliteit en bereikbaarheid Lopen is geweldig: het is gezond, milieuvriendelijk, goedkoop en vraagt weinig ruimte in onze overvolle steden. Toch gebruiken we onze benen te weinig, want de bestemmingen zijn te ver en routes zijn onveilig, oncomfortabel of saai. Loop! vertelt hoe we steden en dorpen weer loopvriendelijk kunnen maken. Annemieke Molster zet met dit boek haar tien jaar stedenbouwkundige ervaring met lopen om in tien ontwerpprincipes voor beleidsmakers en ontwerpers. Samen met landschapsarchitect Sandra Schuit houdt ze met Loop! een hartstochtelijk pleidooi voor de lopende mens. Lees verder

U Ned presenteert een nieuwe regiovisie voor Utrecht

verstedelijking Waar gaat Utrecht bouwen, werken en recreëren? Naar verwachting zijn er de komende twintig jaar meer dan 100.000 nieuwe woningen en locaties voor ruim 80.000 banen nodig in de regio Utrecht. Het Rijk en regionale organisaties die verenigd zijn in U Ned presenteren daarom de regiovisie Utrecht Nabij; een ontwikkelperspectief over hoe de regio Utrecht de groei opvangt, bereikbaar blijft en het groen mee laat groeien. Lees verder

Pandemie en (werk)­landschappen

op zoek naar de green deal?

Pandemie en (werk)­landschappen

werklandschap Circulair, groen en inclusief zijn eigenschappen die we ongetwijfeld willen zien in de werkkamer van de maatschappij: op bedrijventerreinen, industrieterreinen, kantorenlocaties, detailhandel, logistiek. Maar hoe dan? Heeft 2020, met zijn gekmakende gezondheidscrisis, deze opgave ook op zijn kop gezet? Lees verder

Dag van de Stadsrand

verstedelijking Wanneer we bouwen binnen de stad om de landschappen te sparen, is het belangrijk om te kijken naar de randen van onze verdichtende steden. In de ontwerpstudie ‘Het stadsranden-lab’, is door vijf multidisciplinaire ontwerpteams op zoek gegaan naar nieuwe typologieën voor de stadsranden, met Amsterdamse stadsranden als testcase. Op vrijdag 20 november worden de resultaten van de studie gepresenteerd tijdens de Dag van de Stadsrand. Lees verder

Hubs in bestaande wijken

mobiliteit en bereikbaarheid Hubs, plekken met een geconcentreerd aanbod aan diverse (deel)vervoermodaliteiten, lijken de nieuwe panacee in de mobiliteitstransitie. Onder welke voorwaarden kan het concept ook in de bestaande stad van de grond komen? Vereniging Deltametropool, PosadMaxwan, APPM en SUM-one zijn samen met de G5-steden een onderzoek gestart naar vormgeving, functioneren en inbedding van hubs in de gebouwde omgeving. Hierover binnenkort meer! Lees verder

Waar liggen kansen voor mobiliteits­beleid?

mobiliteit en bereikbaarheid Als voorbereiding op de landelijke verkiezingen in 2021 stellen de planbureaus gezamenlijk kansrijk beleid voor. Rondom het thema mobiliteit verscheen afgelopen week het rapport Kansrijk mobiliteitsbeleid 2020 van het CPB en PBL. In dit rapport pleiten de planbureaus voor het invoeren van een spitsheffing, die de wegen op de drukste momenten moet ontzien. Daarnaast adviseren de onderzoekers bundeling van wonen en werken nabij steden en investeren in fietsverbindingen. Lees verder

De omgevings­visiekaart van Nederland

landschap Op de ambtelijke burelen door heel Nederland wordt gezwoegd om de nieuwe omgevingsvisie klaar te stomen. Architectuur Lokaal heeft daarom de omgevingsvisiekaart van Nederland opgezet. Een online platform waar gemeenten hun omgevingsvisie delen en waar je kunt zien hoe ver jouw gemeente al is. Door het platform kunnen de stukken goed naast elkaar gelegd worden en ontstaat een beeld van de verschillende opvattingen rondom ruimtelijke kwaliteit die door het land heen leven. Lees verder

27 maatregelen voor toekomstig landbouw- en voedselbeleid

Geen laaghangend fruit maar maatregelen die echte keuzes en aanpassingen en gedrag of beleid vragen. Dat is de belangrijkste conclusie van het rapport Kansrijk landbouw- en voedselbeleid van het PBL. Het rapport stelt 27 mogelijke maatregelen voor om de toekomst van voedselvoorzieingen in Nederland te verbeteren. Oplossingen zijn bijvoorbeeld het vernatten van veenweidegebieden, een wettelijke verplichte afstand tussen woongebieden en veehouderijen en verhandelbare stikstofrechten. Lees verder

Helsinki Energy Challenge

Competitions for sustainable solutions for urban heating

Helsinki Energy Challenge

energie Can you design the future of urban heating? Solving the heating challenge in cities is key in the fight against global warming. The City of Helsinki has launched a global one million euro challenge competition to design the future of urban heating. Find out more and apply to the Helsinki Energy Challenge. Together we will create the future of heating to fight global warming Lees verder

Everything you heard about global urbanisation is wrong

Zoom seminar met Lewis Dijkstra

verstedelijking Dit jaar werd de eerste wereldwijde definitie van steden, dorpen en plattelandsgebieden door de VN goedgekeurd. Ze geeft een radicaal ander beeld van de veranderingen in verstedelijking. Zo laten de VN-cijfers een snel verstedelijkende wereld met een krimpende plattelandsbevolking zien, terwijl de nieuwe definitie toont dat een groot deel van de bevolking al in steden, dorpen en semi-dichte gebieden leeft. Ze laat een meer gematigde verandering zien in groeiende steden en landelijke gebieden die blijven groeien in plaats van krimpen. Donderdag 28 mei 12.30, deelname is gratis na aanmelden. Lees verder

Het Polderbos

Uitwaaien in Corona tijd?

Het Polderbos

landschap Verstandig thuis aan het werken, maar toch de hond moeten uitlaten? Niet naar het strand of een andere topattractie gaan dus! Probeer eens een Polderbos, perfect gedimensioneerd voor een beetje sociale distantie, en gelegen nabij uw woonwijk. Lees verder

In Noord-Holland krijgt transit oriented development nu echt vorm

mobiliteit en bereikbaarheid Gemeenten in Noord-Holland bouwen steeds meer woningen rondom OV-knooppunten. Dit blijkt uit de Monitor OV-knooppunten 2018/2019 van Noord-Holland. Van 2012 tot 2019 is gemiddeld 44% van het aantal nieuwbouwwoningen binnen een straal van 1,2 km van een station gebouwd. De komende jaren zal dit nog stijgen. Zo blijkt dat 80% van de woningbouwopgave tot 2040 binnen 1,2 km van een OV-knooppunt gebouwd kan worden. Lees verder

De eerste regionale energie­strategie

energie Als eerste gemeente van het land publiceerde Amsterdam afgelopen week de Concept Regionale Energiestrategie. Hiermee geeft de hoofdstad aan hoe ze de transitie naar duurzame energie samen met de regio vorm wil geven. In 2030 zal 80% van de energie duurzaam zijn, dus afkomstig van zon of wind. Deze energie moet voor 50% door lokale energiecoöperaties worden opgewekt op grote en kleine daken en met nieuwe windmolens. Voor de windmolens zijn een aantal zoekgebieden gepresenteerd, waaronder opvallend ook het cultuurhistorisch waardevolle Waterland. Lees verder

Wat zijn de opkomende steden in 2020?

internationaal Geopolitieke verschuiving, klimaatzorgen en disruptieve technologie; hoe is het gesteld met het concurrentievermogen van steden in deze snel veranderende wereld. De vastgoedadviseurs van JLL geven in het rapport Demand and Disruption in Global Cities, 2019 aan hoe meer dan 500 steden omgaan met de uitdagingen en of ze daarin succesvol zijn. Interessant aan het rapport is dat steden worden ingedeeld in types op basis van hun rol in de nieuwe wereldeconomie: type steden zijn bijvoorbeeld de megahubs (Sao Paulo, Istanbul, Moskou), innovators (Denver, Tel Aviv, Dublin) of de influencers (Miami, Milaan, Kyoto). Amsterdam wordt vooralsnog gerekend tot ‘established world cities'. Lees verder

De impact van de bezorg­economie op landschap en stad

verstedelijking In 2019 openden negentien nieuwe XXL-distributiecentra hun deuren en werden twaalf megacentra aangekondigd. Met de komst van Amazon zal de bezorgeconomie alleen maar groter worden. Dit heeft grote impact op het landschap en op de stad. Volgens René Buck is er een Nationale Taskforce nodig om de ‘verdozing’ van Nederland tegen te gaan. Aansluitend bij dit debat organiseert Stadsleven op 25 maart een talkshow met het thema DOZEN, over de impact van de bezorgeconomie op de stad. Lees verder

Amsterdam Wetlands: Het metropolitaan natuurpark

landschap Metropolitaan landschap Provincie Noord Holland heeft het besluit genomen te investeren in Amsterdam Wetlands; een nieuw metropolitaan natuurpark tussen Amsterdam, Zaandam en Alkmaar. In Amsterdam Wetlands komen de strijd tegen CO2-uitstoot en bodemdaling samen met natuurbeheer, recreatiemogelijkheden en kleinschalige landbouw. Op deze manier moet het gebied op een nieuw manier zijn waarden krijgen voor de biodiversiteit en voor de omliggende steden. Lees verder

12 goede ideeën voor de toekomst van steden

Architect Daan Roggeveen en journalist Michiel Hulshof werken sinds 2009 samen aan onderzoeksprojecten in megasteden over de hele wereld. De lessen uit 11 jaar onderzoek, tentoonstellingen maken en ontwerpen in China, Afrika en Europa zijn nu gebundeld in het boek ‘The Amsterdam Agenda: 12 good ideas for the future of cities’. De bundel zoomt in op inzichten uit steden als Hong Kong, Shanghai, Venetië en New York die Nederlandse steden ter harte moeten nemen, zoals flexibele planning, omgaan met over-toerisme en inspelen op migratie. The Amsterdam Agenda wordt op 11 februari gepresenteerd in Pakhuis de Zwijger. Lees verder

Boek­presentatie: City Lust

verstedelijking In Chinese steden ontstaat een hele andere multi-culturele samenleving dan in onze Nederlandse steden. Dat viel Charlie Koolhaas op toe zij vanuit onder meer Guangzhou en London in Rotterdam kwam wonen. Dit beschrijft ze in het boek City Lust dat op 7 februari wordt gepresenteerd in het Nederlands Fotomuseum. In de OMI-galerie zijn de foto’s uit het boek vanaf 17 januari te zien. Lees verder

Groene bedrijven-terreinen voor een leefbare stad

werklandschap Kunnen bedrijventerreinen bijdragen aan het leefbaarder en duurzamer maken van de stad? Kan esthetisch groen ook worden ingezet om luchtkwaliteit te verbeteren, het werkklimaat te verbeteren of waterberging te regelen? Deze vragen staan centraal in de bijeenkomst Groene Bedrijventerreinen, woensdag 15 januari in Pakhuis de Zwijger. Lees verder

Randstad-verlaters trekken naar het oosten

wonen Een groeiende groep inwoners van de Randstad zoekt z'n heil in het oosten van het land, schrijft het AD op basis van onderzoek van Rigo. De huizen zijn er groter en beter geprijsd en rust en natuur blijken belangrijk voor veel Randstadverlaters. Dat een kwart van de Randstadverlaters wel in de Randstad blijft werken, brengt een extra opgave met zich mee. Lees verder

De nacht van de energieke regio

energie Op woensdag 11 december organiseert het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) De Nacht van de Energieke Regio. Regio’s staan voor een stapeling aan uitdagingen zoals de energietransitie, duurzame economie, klimaat en de woningmarkt. Op de Nacht van de Energieke Regio wordt ingezoomd op de regio-agenda van Nederland. Welke opgaven tekenen zich af voor de leefomgeving? Waar werken regionale overheden succesvol samen met andere betrokkenen? En hoe gaat het met de regio-deals? Woensdag 11 december van 19.30 u. tot laat. bij Pakhuis de Zwijger, Amsterdam. Lees verder

Wildgroei van verdozing

Wildgroei van verdozing

landschap Met de snelle groei van het logistiek complex door bijvoorbeeld e-commerce, groeit ook de ‘verdozing’ in het landschap. Merten Nefs maakte een intactieve kaart waarin deze ontwikkeling in het Nederlandse achterland sinds 1980 zichtbaar wordt. De kaart is een onderdeel van Nefs promotieonderzoek Landscape of trade. Lees verder

(Un)Crtl+Shift: urbanism and landschap Week

evenementen Onder te titel '(Un)Crtl+Shift' vindt de jaarlijkse Urbanism and Landscape Week van TU Delft plaats. (Un)Crtl+Shift gaat in op ecologische, socio-economische en technologische transities waar steden wereldwijd mee te maken krijgen. Verschillende internationale sprekers gaan in op de belangrijkste trends en ontwikkelingen. In een workshopprogramma worden nieuwe tools voor stedelijke ontwikkeling onderzocht en uitgewerkt. 6, 7 en 8 november 2019, TU Delft. Tickets zijn online verkrijgbaar. Lees verder

Design Challenge

Out of the Box

Design Challenge

architectuur CAST, het Centrum voor Architectuur en Stedenbouw Tilburg e.o. organiseert in samenwerking met Vereniging Deltametropool en Kunstloc Brabant de Design Challenge “Out of the Box” voor (multidisciplinaire) ontwerpteams, waarin we samen op zoek gaan naar innovatieve ontwerpideeën voor een duurzaam logistiek landschap. Lees verder

Real Urbanism: Tokyo vs. Amsterdam

verstedelijking Als onderdeel van de serie Urban Books besteedt Pakhuis de Zwijger aandacht aan het eerder dit jaar verschenen boek Real Urbanism, waarin Ton Schaap elf internationaal vooraanstaande stedelijke planners aan het woord laat over de stad die volgens hen het best gepland is. Tijdens het event Urban Books: Tokyo vs. Amsterdam gaan Ton Schaap en Naohiko Hino als stedenbouwers in respectievelijk Amsterdam en Tokio in conclaaf over de lessen die beide hoofdsteden van elkaar kunnen leren. Donderdag 7 november vanaf 20:00 in Pakhuis de Zwijger. Lees verder

De stad is minder populair dan we denken

verstedelijking De stad is als woonplek in Nederland veel minder populair dan we vaak denken. Dit blijkt uit de onlangs verschenen PBL publicatie de Trek van en naar de stad, waarvoor het planbureau historische verhuispatronen onderzocht. Onder jongeren is de stad nog wel populair, maar dertigers verlaten de stad massaal. Ook is het aandeel personen onder de 30 jaar dat uit de stad vertrekt de laatste 10 jaar gestegen. Eigenlijk, zo betogen de onderzoekers, komt het positieve vestigingssaldo van de Nederlandse steden primair op conto van buitenlandse jongeren. Lees verder

Breda: landschap als vestigings­voorwaarde

Talk of the town

community of practice In de Omgevingsvisie Breda 2040 zal het landschap een centrale rol krijgen. Door een lezingenreeks met 5 bijeenkomsten wil Breda de discussie rond de complexe thematieken zo breed mogelijk voeren. De 4e editie heeft het thema 'Stad en omgeving', waarin o.a. Merten Nefs een lezing houdt over Het landschap als vestigingsvoorwaarde. Donderdag 31 oktober in Breda. Lees verder

Iedereen maakt de stad

Stadmakerscongres 2019

smart city Op vrijdag 8 november 2019 organiseert AIR de zesde editie van het Stadmakerscongres in Rotterdam. Motto is dat iedereen die zich betrokken voelt bij de stad vanuit zijn eigen deskundigheid, nieuwsgierigheid en ambitie kan bijdragen aan de ontwikkeling ervan. Initiatiefnemers zijn van harte uitgenodigd om hun ideeën en programmavoorstellen in te brengen. Lees verder

Parkinclusief ontwikkelen

Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug

Parkinclusief ontwikkelen

community of practice Op 10 juli organiseerde Stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug (NPUH) een werksessie over parkinclusief ontwikkelen. De centrale vragen waren “Hoe kunnen we innovatieve bouwconcepten en ontwikkeling van groene gebieden als één geheel gaan zien? En hoe kunnen we deze ontwikkelingen als één business-case benaderen?” Lees verder

Debat: Alles over de NOVI

Op dinsdag 24 september, om 20.00 uur in Pakhuis de Zwijger vindt het debat 'Alles over de NOVI' plaats. Hoe gaan we om met de ruimte en biedt de NOVI uitkomst bij de grote opgaven? Er worden drie cases behandeld: (1) Havengebieden Rotterdam en Amsterdam, (2) High Tech Campus Eindhoven en (3) Veenweidegebied Friesland. Het debat is met o.a. minister Kajsa Ollongren. Lees verder

Ontwerpend onderzoek laat zien wat je kan willen

GO!RES Rotterdam

Ontwerpend onderzoek laat zien wat je kan willen

energie Vrijdag 7 juni was de tweede GO!RES-bijeenkomst, ditmaal in POST Rotterdam. Onderwerp van deze bijeenkomsten is de impact van energietransitie en klimaatadaptatie op de ruimte om ons heen en de bijdrage van ontwerpend onderzoek aan het formuleren van integraal en gebiedsgericht beleid. Centraal stond de vraag hoe nationale klimaatdoelen en particuliere initiatieven elkaar ontmoeten. Lees verder

Start terinzage­legging ontwerp NOVI

strategie Vanaf dinsdag 20 augustus tot en met 30 september 2019 is de terinzagelegging van de ontwerp Nationale Omgevingsvisie en het milieueffectrapport. In die periode is het voor iedereen mogelijk een zienswijze in te dienen. Lees verder

Een rollercoaster van initiatieven

Delta Atelier

Een rollercoaster van initiatieven

internationaal In het Delta Atelier gaan praktijken uit Vlaanderen en Nederland samen op zoek naar de 'Missing Link'. Wat is er nodig om de veelheid aan initiatieven vanuit de praktijk, samen te brengen met de ambitieuze doelen die in bestuur en beleid worden gesteld? Tijdens de Delta Conversation hebben deelnemers hun projecten gepitcht. Lees verder

FSI, GSI, L, OSR & MXI in één model

Planbureau voor de Leefomgeving

landschap Bekijk het RUDIFUN-model van het PBL, waarmee de berekening van dichtheden op het niveau van buurt, bouwblok, wijk en gemeente landsdekkend wordt aangeboden. Hiermee kun je als overheid, ruimtelijk onderzoeker, planoloog en stedenbouwkundige aan de slag voor onderzoek naar de samenhang tussen ruimtelijke dichtheden en menging van wonen met andere functies. Lees verder

De kunst van het samenleven

Debatavond

De kunst van het samenleven

verstedelijking De Akademie van Kunsten in samenwerking met het Atelier Rijksbouwmeester organiseert op 17 juni een debatavond over 'De gedeelde ruimte, de kunst van het samenleven'. Tijdens deze avond wordt gesproken over hoe - in deze tijd van technologische en maatschappelijke veranderingen – het belang van fysieke ontmoetingsplekken steeds groter wordt. Met bijdragen van o.a. Gijs Scholten van Aschat en Floris Alkemade. Locatie: Openbare Bibliotheek in Amsterdam. Lees verder

GO! RES roadshow van start in Utrecht!

eerste bijeenkomst Governance Ontwerp Regionale Energie Strategie

GO! RES roadshow van start in Utrecht!

energie De ruimtelijke impact van de energietransitie is enorm. Op 15 mei j.l. kwamen in Utrecht bestuurders, ambtenaren, ontwerpers en andere stakeholders bijeen om dilemma's, knelpunten en bouwstenen voor het uitwerken van regionale energiestrategieën (RES'en) in beeld te brengen. De GO! RES-bijeenkomst was de eerste in een reeks die wil bijdragen aan een integrale en gebiedsgerichte aanpak van deze grote transitieopgave. Hoe kan ontwerpend onderzoek bijdragen aan het formuleren van beleid? Lees verder

De hartslag van Manhattan

internationaal Stedelijke centra zijn steeds meer het domein van bezoekers in plaats van bewoners. In een prachtige online animatie laat de Manhattan Population Explorer de bezoekershartslag van Manhattan zien. De animatie laat zien dat er in hetzelfde etmaal hoge pieken en diepe dalen zijn in het aantal mensen dat zich in de stad bevindt. Lees verder

Is de fietssnelweg de nieuwe snelweg?

Is de fietssnelweg de nieuwe snelweg?

mobiliteit en bereikbaarheid Met de opkomst van de elektrische fiets worden regionale fietsnetwerken nog belangrijker. Er ligt al ruim 500 km aan fietssnelweg rondom Nederlands steden en er zijn plannen voor nog eens 800 km. Zorgen deze nieuwe fietssnelwegen voor minder files, autokilometers en drukte in het OV? Samenwerkingsverband Tour de Force bracht de nieuwe fietsnetwerken in kaart. In een interview met de NOS geeft Birgit Cannegieter van Tour de Force aan dat de fietssnelwegen nu nog niet tot grotere stromen fietsforensen leiden. Lees verder

Routekaart wijst datacenters de weg

werklandschap We internetten, appen of Netflixen steeds meer. Het aantal datacenters in Nederland groeit hierdoor met ongeveer 15% per jaar. Maar wat is een goede plek voor de datacenters? En kan de restenergie die ze leveren lokaal worden gebruikt. De Ruimtelijk Economische Ontwikkelstrategie (REOS) heeft na overleg met Rijk en regio de regie in handen genomen en een routekaart opgesteld die de groei van de datacentersector in goede banen leidt. Lees verder

Met de trein de natuur in

NS opent de eerste Buitenpoort

Met de trein de natuur in

landschap Op een half uurtje reizen van Amsterdam is op station Santpoort Noord de eerste Buitenpoort geopend. Buitenpoorten zijn een initiatief van de NS en de Provincie Noord-Holland om stations die direct aan een natuurgebied liggen te positioneren als poort naar de natuur. Lees verder

Letters to the Mayor

Het Vervolg

Letters to the Mayor

evenementen Een ruimtelijke VISIE voor WERK in Rotterdam: ‘The architecture of work’ was een van de vijf ontwerpvisies voor Rotterdam die op 4 maart werd besproken met Burgemeester Ahmed Aboutaleb (team: Ana Luisa Moura, Dirk Osinga, Eva Pfannes) Lees verder

De Nieuwe Bodemdalings­kaart

De Nieuwe Bodemdalings­kaart

landschap De bodem van Nederland beweegt doordat we water uit polders pompen, delfstoffen winnen, tunnels bouwen en in een delta liggen die van nature beweegt. Waar de bodem wel daalt en waar niet is nu te zien op de Bodemdalingskaart. Lees verder

Seminar Transit Oriented Development

mobiliteit en bereikbaarheid Transit Oriented Development is een goede manier om groeiende stedelijke regio’s bereikbaar een leefbaar te houden. Kennisplatform CROW organiseert in samenwerking met Provincie Noord-Holland en Vereniging Deltametropool op 14 maart het seminar ruimtelijke ontwikkeling en OV. Aan de hand van sprekende voorbeelden en workshops leren deelnemers TOD in de eigen praktijk in te zetten. Deelname is gratis. Lees verder

Repower the City

energie Woensdag 6 maart organiseert Stadsleven in samenwerking met What Design Can Do, de talkshow Repower the City over hoe ontwerpers wereldwijd omgaan met het energievraagstuk. Centraal op de avond staat de bekendmaking van de winnaar van de Clean Energy Challenge waarvoor ontwerpers uit Nairobi, Delhi, São Paulo, Mexico Stad en Amsterdam nieuwe oplossingen voor schone energie ontwikkelden. Lees verder

Grensverleg­gers: wonen, werken, leven met zorg en energie

evenementen Op 29 november vindt in Utrecht de manifestatie Grensverleggers: wonen, werken, leven met zorg en energie plaats. Tijdens dit initiatief van Architectuur Lokaal staat publiek opdrachtgeverschap in ontwerp centraal. In de themasessie energielandschappen wordt onderzocht hoe we voorkomen dat het beroemde Nederlandse landschap slachtoffer wordt van klimaat- en energieontwikkelingen. Lees verder

Challenge Circulaire Werklocaties 2050

Challenge Circulaire Werklocaties 2050

werklandschap Vereniging Deltametropool doet mee aan Challenge Circulaire Werklocaties 2050. Ana Luisa Moura werd geselecteerd als deelnemer van een van de drie werkteams die in een vierdaags atelier aan de slag zijn gegaan om hun ideeën, visie en kennis over de werklocaties van de toekomst aan te scherpen. Benieuwd naar de uitkomsten? Kom dan op 11 april naar Pakhuis de Zwijger. Lees verder

Slotbijeen­komst Loket Knooppunten

mobiliteit en bereikbaarheid Het College van Rijksadviseurs organiseert op 27 november 2018 de Slotbijeenkomst Loket Knooppunten. Hierin ondersteunt het CRa gemeenten en lokale partijen bij het verbeteren van hun stationsomgeving. Met bijdragen van o.a. Daan Zandbelt, Emiel Reiding en Eric Luiten. Lees verder

Speeltuin van de toekomst

Artikel NL magazine | September 2018 - Benut de transformatie van werklocaties voor meer dan alleen de woningbouwopgave

Speeltuin van de toekomst

werklandschap ‘Ruimte maken voor werk’ is een kreet die steeds meer prioriteit krijgt in de Nederlandse verstedelijkingsagenda, maar de betekenis en implicaties zijn nog onduidelijk. Velen voelen, tijdens een wanhopige huizenjacht op Funda, de druk op de huizenmarkt bij het scrollen, maar slechts enkelen hebben zicht op wat er speelt op het gebied van werklocaties en de betekenis hiervan voor onze toekomst. Lees verder

Landschap op de schop

Een nieuw landschap voor grote transities

landschap ‘Het landschap’ hebben we in Europees verband* enigszins ongrijpbaar gedefinieerd als ‘een gebied beleefd door mensen.’ Toch is landschap het kapitaal waarvan we misschien wel de meest tastbare zaken verwachten de komende decennia. Van schoon water, frisse lucht, hernieuwbare energie, biobased grondstoffen, voedsel en klimaatregulering tot excellente kwaliteit van leven en economisch vestigingsklimaat, alles moet grotendeels geleverd worden door het landschap. Dat kan met een ander, volgend, landschap, want met onze huidige landschappen bungelen we onderaan de EU-ranglijstjes van biodiversiteit en energietransitie. Lees verder

mobiliteit en bereikbaarheid
mobiliteit en bereikbaarheid
Letters to the Mayor

Brief aan Burgemeester Ahmed Aboutaleb: pleidooi voor een werkvisie.

werklandschap
werklandschap
Speeltuin van de toekomst

Artikel NL magazine | September 2018 - Benut de transformatie van werklocaties voor meer dan alleen de woningbouwopgave

werklandschap
werklandschap
terug naar boven terug naar boven