De eerste regionale energie­strategie

Als eerste gemeente van het land publiceerde Amsterdam afgelopen week de Concept Regionale Energiestrategie. Hiermee geeft de hoofdstad aan hoe ze de transitie naar duurzame energie samen met de regio vorm wil geven. In 2030 zal 80% van de energie duurzaam zijn, dus afkomstig van zon of wind. Deze energie moet voor 50% door lokale energiecoöperaties worden opgewekt op grote en kleine daken en met nieuwe windmolens. Voor de windmolens zijn een aantal zoekgebieden gepresenteerd, waaronder opvallend ook het cultuurhistorisch waardevolle Waterland.

terug naar boven terug naar boven