Everything you heard about global urbanisation is wrong

Zoom seminar met Lewis Dijkstra

Dit jaar werd de eerste wereldwijde definitie van steden, dorpen en plattelandsgebieden door de VN goedgekeurd. Ze geeft een radicaal ander beeld van de veranderingen in verstedelijking. Zo laten de VN-cijfers een snel verstedelijkende wereld met een krimpende plattelandsbevolking zien, terwijl de nieuwe definitie toont dat een groot deel van de bevolking al in steden, dorpen en semi-dichte gebieden leeft. Ze laat een meer gematigde verandering zien in groeiende steden en landelijke gebieden die blijven groeien in plaats van krimpen. Donderdag 28 mei 12.30, deelname is gratis na aanmelden.

terug naar boven terug naar boven