Vlindersessies met bestuurders

Samen naar een integrale knooppuntenstrategie

12 juli 2019

Het werken aan een knooppuntenstrategie vraagt om intensieve samenwerking tussen alle betrokken partijen. Om deze samenwerking binnen de Bestuurstafel Duurzame Bereikbaarheid in de regio Utrecht te faciliteren, heeft Vereniging Deltametropool twee workshops georganiseerd.

De workshops (Breukelen, 17 april 2019 en Utrecht, 3 juli 2019) richtten zich op de relatie tussen de verschillende OV-knooppunten in het mobiliteitsnetwerk van de regio Utrecht.

Tijdens de eerste workshop heeft Paul van de Coevering (Breda University) een presentatie over “Bicycle Oriented Development” verzorgd. Zijn onderzoek toont aan dat goed fietsinfrastructuur het invloedsgebied van stations vergroot, waardoor het openbaar vervoer een aantrekkelijkere optie voor een groter deel van de bevolking wordt. De fiets is dus een essentieel onderdeel van de knooppuntstrategie.

Biclycle Oriented Development, Paul van de Coevering (Breda University) Biclycle Oriented Development, Paul van de Coevering (Breda University).

Vereniging Deltametropool heeft vervolgens interactieve ‘vlindersessies’ georganiseerd. Met behulp van het vlindermodel en de resultaten van het onderzoek NL CS hebben we kansen, ambities en uitdagingen voor knooppuntontwikkeling in de regio Utrecht in kaart gebracht.

 

Het vlindermodel (beeld: Denkschets.nl) Het vlindermodel (beeld: Denkschets.nl).

Een aantal belangrijke aandachtspunten uit de discussie:

  • Focus op het ontwikkelen van gemengde gebieden binnen fietsafstand van OV-knooppunten.
  • Versterk en behoud landschappelijke kwaliteiten, met aandacht voor verbinding tussen landschap en knooppunten. Potentie voor buitenpoorten* is als kansrijk gezien voor stations die gelegen zijn tussen stad en landschap.
  • Versnellen van het OV is gewenst op een aantal knooppunten om de groei van de regio te accommoderen. Een hogere frequentie van het OV kan er ook voor zorgen dat het OV een aantrekkelijkere optie wordt ten opzichte van de auto. Frequentieverhoging zou gepaard moeten gaan met verstedelijking.
  • Verminder de barrières voor fietsers en voetgangers: in een gebied waar veel infrastructuur en vaarwegen zijn zoals langs de corridor Amsterdam- Utrecht is het maken van bruggen en verbindingen (ook over water) voor langzaam verkeer belangrijk om het invloedsgebied van de OV-knooppunten te vergroten.
  • Investeer in fietssnelwegen: dit draagt bij aan het beter verbinden van kernen. Dit is ook van belang voor de gebieden die momenteel buiten invloedsgebieden van de OV-knooppunten liggen. Afstanden in de regio zijn niet groot en met E-bikes goed te overbruggen.

*Buitenpoorten zijn stations op het snijvlak van stad en land, die als startpunt gebruikt worden om van het buitenleven te genieten. (Provincie Noord-Holland)

terug naar boven terug naar boven