Een rollercoaster van initiatieven

Delta Atelier

In het Delta Atelier gaan praktijken uit Vlaanderen en Nederland samen op zoek naar de 'Missing Link'. Wat is er nodig om de veelheid aan initiatieven vanuit de praktijk, samen te brengen met de ambitieuze doelen die in bestuur en beleid worden gesteld? Tijdens de Delta Conversation hebben deelnemers hun projecten gepitcht.

Voor het eerst stelden alle praktijken zichzelf aan elkaar voor –los van thema of methode– en kregen ze elkaars voortgang te zien. Deze rollercoaster van initiatieven legde verbanden bloot tussen praktijken die op het eerste gezicht niet zichtbaar waren: in verschillende projecten komt de zoektocht naar commoning terug, her en der resulteren langlopende trajecten in Communities of Practices en zowel in regionale als lokale praktijken wordt gewerkt aan sociaal-ruimtelijke aanpakken. Het geloof dat in de missie van het Delta Atelier schuilt, werd tijdens deze dag versterkt: in al deze praktijken zit een zoektocht naar het structureren van verandering. En juist op dat vlak willen we van elkaar leren en met elkaar samenwerken. Het gevoel is dat we dit soort momenten moeten blijven opzoeken en al doende de formats moeten ontwikkelen om dat op een steeds weer inspirerende manier te doen.

Delta Conversatie, Juni 2019 Delta Conversatie, Juni 2019. Foto: Thomas Legrève

De eerste Delta Conversation van 2019 was opgedeeld in twee delen: ‘s ochtends werd de werkwijze van het Delta Atelier gepresenteerd en werden de opgestarte projecten besproken. In de namiddag stond de voortgang van ieders projecten centraal. Alle praktijken werden gevraagd om de vorderingen van het afgelopen jaar in een korte pitch van 5 tot 10’ te presenteren. Zo stonden er uiteindelijk 25 projecten op het programma. Vereniging Deltametropool heeft twee pitches gehouden, over de bewegingen die we organiseren rond ‘Energie & Ruimte’ en ‘Landschap als Vestigingsvoorwaarde’.

“Het geloof dat in de missie van het Delta Atelier schuilt, werd tijdens deze dag gesterkt: in al deze praktijken zit een zoektocht naar het
structureren van verandering.” Lees meer over de Delta Conversation in het verslag.

terug naar boven terug naar boven