Start terinzage­legging ontwerp NOVI

Vanaf dinsdag 20 augustus tot en met 30 september 2019 is de terinzagelegging van de ontwerp Nationale Omgevingsvisie en het milieueffectrapport. In die periode is het voor iedereen mogelijk een zienswijze in te dienen.

terug naar boven terug naar boven