Waar liggen kansen voor mobiliteits­beleid?

13 juli 2020

Als voorbereiding op de landelijke verkiezingen in 2021 stellen de planbureaus gezamenlijk kansrijk beleid voor. Rondom het thema mobiliteit verscheen afgelopen week het rapport Kansrijk mobiliteitsbeleid 2020 van het CPB en PBL. In dit rapport pleiten de planbureaus voor het invoeren van een spitsheffing, die de wegen op de drukste momenten moet ontzien. Daarnaast adviseren de onderzoekers bundeling van wonen en werken nabij steden en investeren in fietsverbindingen.

terug naar boven terug naar boven