De stad is minder populair dan we denken

De stad is als woonplek in Nederland veel minder populair dan we vaak denken. Dit blijkt uit de onlangs verschenen PBL publicatie de Trek van en naar de stad, waarvoor het planbureau historische verhuispatronen onderzocht. Onder jongeren is de stad nog wel populair, maar dertigers verlaten de stad massaal. Ook is het aandeel personen onder de 30 jaar dat uit de stad vertrekt de laatste 10 jaar gestegen. Eigenlijk, zo betogen de onderzoekers, komt het positieve vestigingssaldo van de Nederlandse steden primair op conto van buitenlandse jongeren.

terug naar boven terug naar boven