(H)Erkenning van de Eurodelta?

Eurodelta-Metropool

03 januari 2019

De afgelopen weken werd het belang van denken en werken op de schaal van de Eurodelta, het gebied bestaande uit de Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen, Vlaanderen en Nederland, (h)erkend.

Vlaams-Nederlandse Top

Op 5 november was er de Vlaams-Nederlandse Top. Deze bijeenkomst vond plaats tegen de achtergrond van maatschappelijke uitdagingen, onder andere op het vlak van energietransitie, mobiliteit, gezondheid en zorg. Deze uitdagingen stoppen niet bij de grens en om die reden is samenwerking cruciaal.

Corridor Week

Tijdens de Corridor Week (6-8 november 2018) werd met partners uit Nordrhein-Westfalen (NRW), Vlaanderen, het Europees Parlement, havenbedrijf Rotterdam en Nederland gewerkt aan een gezamenlijke strategie voor multimodale en duurzame corridors in #1eurodelta.

Ahmed Aboutaleb, Burgemeester Rotterdam, Corridor Week 2018

Spoorverbinding tussen Eindhoven en Düsseldorf

Staatssecretaris van Veldhoven heeft op 16 november besloten om de spoorverbinding tussen Eindhoven en Düsseldorf te versnellen.

Stedelijk netwerk Stedelijk netwerk.

Regeringsconsultatie

Op 19 november was er de eerste ‘regeringsconsultatie‘ tussen Nederland en de deelstaat Nordrhein-Westfalen (NRW). Minister-president Armin Laschet van NRW liet weten dat hij de betrekkingen wil intensiveren en samen met Rutte een sterk signaal voor Europa afgeven.

“Door een politiek die sterkere verbinding tussen de EU-landen bewerkstelligt, in de handel, in mobiliteit en verkeer, in wetenschap, onderwijs en onderzoek.”

Ministers Hendrik Wust en Cora van Nieuwenhuijzen hebben op 19 november ook een Letter of Intent getekend die de samenwerking op het gebied van grensoverschrijdende mobiliteit bekrachtigt. De Nederlandse provincies Limburg, Noord-Brabant, Gelderland, Overijssel en Zuid-Holland gaan dit op 25 februari concreet uitwerken middels een working agenda mobiliteit en corridors.

terug naar boven terug naar boven