Excursie Natuur-inclusieve Landbouw

Community of Practice

Teelt-expert Eveline Stilma organiseert in het kader van Community of Practice (CoP) Landschap als Vestigings-voorwaarde een excursie om kennis te maken met nieuwe landbouwbedrijven die bijdragen aan de kwaliteit van het leefklimaat in en om de stad.

terug naar boven terug naar boven