FSI, GSI, L, OSR & MXI in één model

Planbureau voor de Leefomgeving

Bekijk het RUDIFUN-model van het PBL, waarmee de berekening van dichtheden op het niveau van buurt, bouwblok, wijk en gemeente landsdekkend wordt aangeboden. Hiermee kun je als overheid, ruimtelijk onderzoeker, planoloog en stedenbouwkundige aan de slag voor onderzoek naar de samenhang tussen ruimtelijke dichtheden en menging van wonen met andere functies.

terug naar boven terug naar boven