De Nieuwe Bodemdalings­kaart

De bodem van Nederland beweegt doordat we water uit polders pompen, delfstoffen winnen, tunnels bouwen en in een delta liggen die van nature beweegt. Waar de bodem wel daalt en waar niet is nu te zien op de Bodemdalingskaart.

terug naar boven terug naar boven