Groene bedrijven-terreinen voor een leefbare stad

Kunnen bedrijventerreinen bijdragen aan het leefbaarder en duurzamer maken van de stad? Kan esthetisch groen ook worden ingezet om luchtkwaliteit te verbeteren, het werkklimaat te verbeteren of waterberging te regelen? Deze vragen staan centraal in de bijeenkomst Groene Bedrijventerreinen, woensdag 15 januari in Pakhuis de Zwijger.

terug naar boven terug naar boven