Plannen voor over 100 jaar

bodem

01 juli 2021

Nederland staat voor grote ruimtelijke opgaven die om een integrale aanpak vragen. Sylvo Thijsen (Staatsbosbeheer) en Co Verdaas (TU Delft) bepleiten om de bodem en het water als uitgangspunt te nemen bij de ruimtelijke keuzes die in de komende jaren gemaakt moeten worden. Haast hebben we niet per se. We moeten weer leren plannen te maken met een horizon van 100 jaar. Afstemming op rijksniveau is daarin belangrijk, niet als regisseur maar in een coordinerende en faciliterende rol.

terug naar boven terug naar boven