27 maatregelen voor toekomstig landbouw- en voedselbeleid

Geen laaghangend fruit maar maatregelen die echte keuzes en aanpassingen en gedrag of beleid vragen. Dat is de belangrijkste conclusie van het rapport Kansrijk landbouw- en voedselbeleid van het PBL. Het rapport stelt 27 mogelijke maatregelen voor om de toekomst van voedselvoorzieingen in Nederland te verbeteren. Oplossingen zijn bijvoorbeeld het vernatten van veenweidegebieden, een wettelijke verplichte afstand tussen woongebieden en veehouderijen en verhandelbare stikstofrechten.

terug naar boven terug naar boven