Play the game

SprintStad

SprintStad is een simulatiespel waarin de wisselwerking tussen ruimtelijke ontwikkeling en ov-mobiliteit centraal staat. Op een grafische en interactieve manier wordt tijdens een spelsessie het verband tussen de mobiliteit in metropolitaan Nederland en de ruimtelijke ontwikkeling van stationsgebieden inzichtelijk gemaakt.

Planning Support Tool SprintStad simuleert ontwikkeling van ruimte en mobiliteit op een spoorcorridor over een periode van 20 jaar, met behulp van reële data en input van de echte stakeholders. Deze Tool in de vorm van een serious game, brengt kansen voor knooppuntontwikkeling aan het licht. Tevens geeft het de deelnemers nieuwe inzichten over de relatie tussen lokaal genomen besluiten rondom de ontwikkeling van het stationsgebied en de effecten en strategie op het schaalniveau van de corridor. Tegelijkertijd wordt kennisuitwisseling en samenwerking tussen de deelnemers bevorderd.

Fysiek beperkt SprintStad zich tot een corridor, bestaande uit een reeks stationsgebieden (1200 meter rond elk station) op een lijn, die samen in theorie een netwerkstad of ‘daily urban system’ vormen.

SprintCity v2.0 promovideo

Open-source

SprintStad is ontwikkeld door Vereniging Deltametropool in samenwerking met Technische Universiteit Delft en Movares, met financiële steun van Next Generation Infrastuctures. Het is bedoeld voor professionals die werken bij één van de partijen die betrokken zijn bij de ontwikkeling van stationsgebieden en bereikbaarheid. De software van planning support tool SprintStad is in 2014 open-source beschikbaar gemaakt. Hierdoor wordt het gebruik van de tool bevorderd, net als de doorontwikkeling door derden. Van deze doorontwikkelingen kan iedereen weer vrij gebruik maken.

Het mechanisme

Het mechanisme van SprintStad gaat uit van de wederkerige relatie tussen ruimtegebruik en mobiliteit: frequentieverhoging leidt tot betere bereikbaarheid, daarmee extra vraag naar programma op de betreffende locatie en dus ruimtelijke ontwikkelingen. Die leiden weer tot meer vraag naar openbaar vervoer. In de praktijk komt deze positieve onderlinge relatie vaak niet tot stand, door strategisch gedrag en bestuurlijke, juridische, financiële en organisatorische barrières.

De spelers

SprintStad kent drie typen spelers: gemeenten, vervoerder en provincie:
  1. De gemeenten kunnen variëren in de ruimtelijke invulling van hun stationsgebied en het masterplan wat ze daarbij nastreven.
  2. De vervoerder streeft naar een rendabele dienstregeling en een groei van het aantal reizigers.
  3. De provincie coördineert en streeft naar samenhang tussen de ruimtelijke ontwikkelingen onderling en optimale bereikbaarheid in de regio. Zij heeft de mogelijkheid om regionale functies toe te voegen aan de corridor (bijvoorbeeld een opleidingscentrum of een ziekenhuis) en om restricties op te leggen aan bepaalde ruimtelijke categorieën (bijvoorbeeld geen hoge dichtheden bij een station in landelijk gebied).

Tijdens en tussen de vijf ronden overleggen en onderhandelen spelers met elkaar, om ruimtelijke ontwikkelingen en bereikbaarheid op elkaar af te stemmen. Zo zou moeten worden voorkomen dat gemeenten met elkaar concurreren om dezelfde marktvraag of dat de verbetering van bereikbaarheid en de ruimtelijke ontwikkelingen uit de pas lopen. Inmiddels hebben er honderden stakeholders en geïnteresseerden in meer dan 50 simulaties geparticipeerd.

Toepassing op 6 corridors

Tijdens de ontwikkeling van SprintStad van een prototype naar versie 2.0 zijn diverse corridors in de game ingevoerd en in nauwe samenwerking met de betrokken partijen ontwikkeld. Deze custom made games kunnen optimaal worden ingezet ter ondersteuning van planningsprocessen op het gebied van ruimte en mobiliteit. De volgende 6 corridors zijn tot nu toe ingevoerd in de simulatiegame:

— Leiden – Schiphol  (prototype)
— Den Haag – Rotterdam  (versie 1.2)
Utrecht – Rhenen – Ede/Wageningen (versie 1.2)

Zaancorridor: Amsterdam – Heerhugowaard (versie 2.0)

Zuid-Kennemerland: Uitgeest – Haarlem – A’dam – Zandvoort  (versie 2.0)
—  Gooicorridor: Amsterdam – Hilversum – Utrecht/Amersfoort (versie 2.0)

 

SprintCity

SprintStad heeft ook de interesse gewekt van verschillende buitenlandse overheden, organisaties en universiteiten. Nadat in o.a. Vlaanderen, Zweden, Brazilië en India demonstraties zijn gegeven is er een Engelse versie van de software ontwikkeld: SprintCity. Nu SprintCity als open-source tool ter beschikking is gesteld, kan de doorontwikkeling van deze serious game ook internationaal gaan plaats vinden.

Vervolg

In 2017 hebben we met wethouders van Zaanstad de laatste SprintStad sessie gespeeld. De laatste jaren zijn er twee nieuwe serious games voor de afstemming tussen verstedelijking en bereikbaarheid ontwikkeld, door UUM en de Radboud Universiteit. Hier vind je meer informatie over deze games.

 

 

terug naar boven terug naar boven