Ruimte en Mobiliteit op de Zaancorridor

Sprintstad Zaancorridor

20 augustus 2014

De Zaancorridor geldt als een kansrijke corridor, waarop ruimte en mobiliteit elkaar kunnen versterken. Sinds maart 2013 zijn meerdere simulatiesessies van planning support tool SprintStad georganiseerd met stakeholders. Op donderdag 2 oktober 2014 is een sessie gehouden met de wethouders op de corridor, NS, Prorail, IenM en provincie Noord-Holland.

Het doel van de SprintStad simulatie is om kansen voor knooppuntontwikkeling inzichtelijk te maken en te experimenteren met strategieën voor samenwerking op de Zaancorridor.

Simulatiesessies

De eerste sessie, gebaseerd op realistische data, is gehouden met alle betrokken gemeenten, NS en de provincie. Bij de tweede sessie waren de betrokken wethouders en gedeputeerde Talsma aanwezig. Vervolgens zijn er ook simulatiesessies gehouden met betrokkenen van de Provincie Noord-Holland en het Ministerie van Infrastructuur & Milieu. 2 oktober 2014 is er een sessie georganiseerd met de nieuwe wethouders op de Zaancorridor. De uitkomsten (verslagen, foto’s) van de verschillende simulatiesessies vindt u hiernaast ter download. Ook is het complete Noord-Hollandse netwerk onderzocht en weergegeven in de publicatie, Maak Plaats! knooppuntontwikkeling in Noord-Holland.

Zaancorridor Zaancorridor.

De Zaancorridor

De SprintStad simulatie Zaancorridor wordt uitgevoerd op de spoorlijn tussen Heerhugowaard en Amsterdam CS, met daartussen de stations Alkmaar Noord, Alkmaar, Heiloo, Castricum, Uitgeest, Krommenie-Assendelft, Wormerveer, Koog Zaandijk, Koog Bloemwijk, Zaandam en Amsterdam Sloterdijk. De relatie tussen ruimte en mobiliteit wordt inzichtelijk gemaakt tussen nu en het jaar 2030.

Uitgangspunten van de Zaancorridor simulatie:

— Recente marktprognoses voor behoefte aan woningtypes en voorzieningen (Companen) en kantoren (Plabeka) in de regio;

— De Zaancorridor valt samen met het verstedelijkt gebied van de regio’s Amsterdam, Zaanstad en Alkmaar. Stedelijk en hoogstedelijke behoefte kan daardoor voornamelijk rond de stations gerealiseerd worden, landelijk programma grotendeels daarbuiten;

— De ontwikkelgebieden op de corridor zijn samen 560 hectare groot. De marktvraag wordt op diezelfde oppervlakte afgestemd;

— Er staan enkele regionale voorzieningen gepland voor de regio, zoals een hotel/conferentie centrum, een hogeschool en een Ikea-vestiging.

Nulmeting: ‘business-as-usual’ scenario

Om een goed beeld te krijgen van de uitdagingen die spelen op de Zaancorridor is de simulatie eerst uitgevoerd in een laboratorium-setting, met een ‘business-as-usual’ scenario. Wanneer de ruimtelijke plannen en Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) worden uitgevoerd zoals gepland, leidt dat in de SprintStad simulatie tot een suboptimaal resultaat op de Zaancorridor.

Suboptimaal resultaat op Zaancorridor bij uitvoering PHS zoals gepland:

— De behoefte aan woon- en werkmilieu’s en voorzieningen op de corridor tot 2030 wordt slechts voor 44% gerealiseerd. Kansen blijven dus liggen;

— Door achterblijvende ruimtelijke ontwikkeling zullen de PHS-treinen deels leeg blijven;

— De bereikbaarheid van de stations op de Zaancorridor geeft geen goede match met de woonmilieus’s en dichtheden rond die stations;

— Amsterdam is de enige grote stad in het scenario, maar er is te weinig ruimte om aan de vraag naar stedelijke functies te voldoen. Geen andere gemeente gaat de concurrentie aan.

De hypothese is dat de stakeholders, provincie, NS en gemeenten tijdens de sessies gezamenlijk tot optimale plannen en strategieën komen, waardoor het resultaat beter uitpakt dan bij ‘business as usual’. Dit blijkt in de praktijk ook het geval te zijn.

Planning suppport tool SprintStad  is een initiatief van Vereniging Deltametropool, in samenwerking met projectpartners TUDelft CPS, Movares en stichting Next Generation Infrastructures.

 

terug naar boven terug naar boven