Frequentieverhoging en ruimtelijke ontwikkelingen

SprintStad Utrecht

29 oktober 2011

SprintStad versie 1.2 is toegepast op de corridor Utrecht - Rhenen - Ede-Wageningen, voor het simuleren van frequentieverhoging en ruimtelijke ontwikkelingen. Provincie Utrecht en Bestuur Regio Utrecht (BRU) hebben hiervoor gezamenlijk opdracht gegeven. Op 14 juni 2012 is deze tool opgeleverd.

Zowel bij de Provincie Utrecht als Bestuurs Regio Utrecht (BRU) hebben knooppunten een belangrijke rol in de strategische beleidsvisies. Beide partijen staan voor de uitdaging de strategische beleidsvisie uit te werken tot concrete projecten. SprintStad ondersteunt dit proces door inzicht te geven in de ontwikkelcapaciteit, typen knooppunten en rolverdeling binnen de corridor.

SprintStad verduidelijk tevens de relatie tussen bereikbaarheid en ruimtelijke ontwikkeling rond OV-knooppunten; bijvoorbeeld de invloed van een nieuw station en de mogelijkheden tot frequentieverhoging. Op 14 juni 2012 is met het gehele corridorteam een simulatiesessie gehouden: Provincie, BRU en de gemeenten Utrecht, Bunnik, Zeist, Heuvelrug, Veenendaal en Rhenen.

SprintStad corridor overzicht Utrecht – Rhenen – Ede 

SprintStad v1.2

De Utrechtse spoorcorridor is geïmplementeerd in planning support tool SprintStad v1.2. Deze software biedt ondermeer de mogelijkheid om ook niet-bestaande stations te simuleren, zoals het station Veenendaal Zuid. Verder is het mogelijk om geavanceerde scenario’s op te stellen voor economische ontwikkelingen en ontwikkelruimte. Zo is in Utrecht uitgegaan van twee scenarios:

— Compact progressief, de mogelijkheden voor optimale ‘transit oriented development’ worden bekeken, met veel sturing en aanbod van hoge dichtheden;

— Liberaal suburbaan, onderzocht wordt in hoeverre toch frequentieverhoging mogelijk is in een situatie met decentraal beleid en een grotere rol voor marktpartijen.

Vervolgstappen

De toepassing van planning support tool SprintStad in Utrecht zal worden betrokken bij de totstandkoming van de Mobiliteitsvisie van de provincie Utrecht en bij het knooppuntenbeleid van Bestuur Regio Utrecht. Begin 2013 is er een artikel verschenen in vaktijdschrift S+RO over de ervaringen met deze tool in Utrecht.

Interesse?

In navolging van Utrecht hebben meerdere provincies en stadsregio’s reeds hun interesse getoond in planning support tool SprintStad.

Planning suppport tool SprintStad  is een initiatief van Vereniging Deltametropool, in samenwerking met projectpartners TUDelft CPS, Movares en stichting Next Generation Infrastructures.

terug naar boven terug naar boven