iNode

Online informatiesysteem voor TOD in Nederland

08 april 2013

Gegevens over ruimte en mobiliteit zijn in gefragmenteerde vorm volop te vinden op het internet. Maar er mist een integrale manier om naar knooppuntontwikkeling te kijken, met relevante informatie op de juiste schaal, voor de juiste gebruiker. Dit is de gedachte achter iNode.

Gedurende 4 maanden zijn de specificaties voor een online informatiesysteem voor Transit-Oriented Development onderzocht. In meerdere stappen is een prototype ontwikkeld en getest door potentiële gebruikers bij regio, provincie, vervoerder en experts. Een vroege versie van iNode is in november 2012 gepresenteerd bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. U kunt iNode onderaan deze pagina uitproberen.

iNode is een afstudeerproject van Ernst Kuilder (Universiteit Wageningen), in samenwerking met Vereniging Deltametropool, in het kader van de Taskforce Ruimte en Mobiliteit.

iNode functionaliteiten

 

Bekijk de onderstaande video voor de belangrijkste functionaliteiten van iNode.

Conclusies en aanbevelingen

Uit de ontwikkelingen en het testen van iNode zijn onder meer  de volgende conclusies te trekken en aanbevelingen te doen:

— iNode is vooral relevant op een strategisch regionaal niveau, waar relatie en keuze tussen verschillende knooppunten een rol speelt, op het gebied van ruimtelijke ontwikkelingen en vervoer, en op metropoolschaal zoals in het geval van Amsterdam. Voor kleinere gemeenten is het minder nuttig.
— Doordat gebruikers zelf de variabelen van de berekeningen aanpassen wordt het begrip vergroot en een bredere groep gebruikers bediend. Zij kunnen dan zelf met de gegevens werken en denken er daardoor meer over na. Tevens is bijvoorbeeld de 1200 meter rond het station voor bepaalde partijen te groot en voor anderen te klein.
— Het Rijk moet een faciliterende rol moeten spelen, omdat knooppunt- ontwikkeling provincieoverschreidend is. Het ontwikkelen van een platform voor knooppuntinformatie is een dergelijke faciliterende rol. Het Rijk is de aangewezen partij om de informatietool iNode verder te ontwikkelen. Dit mogelijk in samenwerking met welwillende partijen zoals de gemeente Amsterdam, private adviesbureaus en Vereniging Deltametropool.

 

 

iNode v. 0.7a is ontwikkeld door Ernst Kuilder, in samenwerking met Vereniging Deltametropool en valt onder de Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.

terug naar boven terug naar boven