Casestudy Loven

Ruimtelijke bouwstenen voor toekomstbestendige bedrijventerreinen

De bedrijventerreinen in Tilburg zijn praktisch vol, terwijl MKB en logistiek op zoek zijn naar nieuwe locaties. Naast het ontwikkelen van het nieuwe bedrijventerrein Wijkevoort wordt ingezet op het intensiveren van de bestaande bedrijventerreinen. In het waardevolle buitengebied wil de gemeente niet bouwen en de bestaande ruimte in de stad kan beter worden benut. Tilburg maakt hiermee een kwaliteitssprong: van logistieke hotspot naar hoogwaardig bedrijfsecosysteem met verblijfskwaliteit. In deze studie zijn voor het noordelijke deel van bedrijventerrein Loven ruimtelijk-economische bouwstenen ontwikkeld.

Het ontwikkelen van de bouwstenen vloeide met name voort uit de ervaringen en lessen uit het project Duurzaam Distributielandschap. De bouwstenen hebben tot doel de gemeente te helpen bij het verduurzamen van haar terreinen, er tot efficiënter ruimtegebruik te komen en het klimaat voor mens en natuur hier te verbeteren. Op basis van de bouwstenen is ook een gebiedsmanifest ontwikkeld, dat tien ambities die gemeente en ondernemers op het bedrijventerrein  met elkaar delen en gezamenlijk ten uitvoer willen brengen. Dit manifest is in het najaar van 2023 ondertekend.

Mogelijke bouwstenen voor Loven Mogelijke bouwstenen voor Loven.
terug naar boven terug naar boven