Werken
op de kaart II - inventarisatie

De plek van XL

Welke plekken zijn er nog beschikbaar, per provincie, om grootschalige werkfuncties te kunnen huisvesten? Welke bestaande en nieuwe landschappen kunnen we nog (door)ontwikkelen, intensiveren, verduurzamen of juist opnieuw vormgeven om de juiste plek te bieden aan een nieuwe economie?

De gegevens die aan de basis van deze kaartenserie liggen komen uit het rapport ‘Inventarisatie Ruimte voor Werken’ door Stec Groep, 2022. Enkele provincies konden in de tijd van de inventarisatie echter nog geen definitieve cijfers delen. De afbeeldingen hebben dus een voorlopig karakter.

Inventarisatie Ruimte voor Werken | ruimtevraag (prognose 2032) versus hard planaanbod Inventarisatie Ruimte voor Werken | ruimtevraag (prognose 2032) versus hard planaanbod.

Nederland heeft momenteel voor zich urgente opgaven die allemaal een plek nodig hebben, terwijl ruimte steeds schaarser wordt. Deze opgaven zijn grenzeloos en een integrale aanpak, een regie vanuit de Rijk, lijkt onvermijdelijk: verstedelijking, energieproductie en –opslag, logistieke netwerken, intensivering en verduurzaming van de industrie, innovatiemilieus en plekken voor het nieuwe werk. Allemaal functies die niet eenvoudig te combineren zijn, vaak vertegenwoordigd door tegenstrijdige belangen.

De ruimtebehoefte aan werklocaties, namelijk grootschalige bedrijvigheid van hoge milieucategorie, is bijzonder complex om in te passen in het bestaande landschap. Een landelijk overzicht van de werkelijke balans tussen vraag en aanbod ontbreekt nog. Dit traject ging specifiek over het in kaart brengen, landelijk en per provincie, van het balans tussen vraag en aanbod voor het huisvesten van grootschalige bedrijvigheid; we hebben hieraan samen gewerkt met Stec Groep.

Inventarisatie Ruimte voor Werken | werkmilieus Inventarisatie Ruimte voor Werken | werkmilieus.
terug naar boven terug naar boven