Werken
op de kaart I

De plek van de economie

‘Wonen’ heeft een heel dominante positie in de verstedelijkingsopgave en overschaduwt het belang van andere functies, zoals de plek van werkgelegenheid en voorzieningen. Terwijl die essentieel zijn voor een kwalitatieve en veerkrachtige leefomgeving.

Veel bedrijventerreinen in Nederland, veelal in zeer goed bereikbare stedelijke gebieden, zijn in transformatie naar gemengde werk- en leefomgevingen, zonder een integrale ruimtelijk-economische visie op de impact die deze transformatie kan hebben op de lokale en regionale economie.

Zullen deze nieuwe “werklandschappen” voldoende werkplekken kunnen bieden aan een groeiende en veranderende bevolking? Zullen de werktypologieën in deze gebieden flexibel genoeg zijn om diverse bedrijven, lokale productie en circulaire praktijken te huisvesten? Reserveren we genoeg ruimte voor een nieuwe economie? Een integrale analyse van wat er speelt bij de huidige ruimtelijke ontwikkelingen is noodzakelijk en samen met de ministerie van Economische Zaken en Klimaat, pakken we deze uitdaging graag aan [GIS dataset in proces]

Werken op de Kaart | procesmateriaal Werken op de Kaart | procesmateriaal. Top Maakindustrie 2021 per sector (origami-diagram: deltametropool | databron: www.mtsprout.nl) Top Maakindustrie 2021 per sector (origami-diagram: deltametropool | databron: www.mtsprout.nl). Op zoek naar een nieuw verhaal (en geografie) voor innovatiemilieus Op zoek naar een nieuw verhaal (en geografie) voor innovatiemilieus.
terug naar boven terug naar boven