Zó ontwikkelen we knoop­punten

Digitale Leeromgeving van kennisplatform CROW

Transit Oriented Development (TOD) wordt steeds belangrijker. Openbaarvervoernetwerken zijn hierbij de ruggengraat van nieuwe stedelijke ontwikkeling. Verschillende overheden, vervoerders, ontwikkelaars en ontwerpers doen in de praktijk ervaring op met TOD. Hoe kan die kennis andere gebieden helpen?

Een digitaal platform voor delen van ervaringen

Samen met CROW en APPM ontwikkelt Vereniging Deltametropool een digitaal platform waarop experts en ervaringsdeskundigen hun kennis delen. Doel is om inzichten te bundelen en experts te verbinden zodat knooppunten sneller, slimmer en effectiever worden ontwikkeld.

Transit Oriented Development

Transit Oriendted Development (TOD) is een methode van stedelijke ontwikkeling waarbij de stations van trein en metro gezien worden als de beste plekken om nieuwe stedelijke bebouwing te plannen. Deze plekken zijn namelijk al goed bereikbaar. Bovendien helpt nieuwe bebouwing rondom de stations om het openbaar vervoer rendabel te maken. Dit houdt het landschap open en zorgt voor meer maatschappelijke rendement van ruimtelijke investeringen.

Vier onderzochte cases

Binnen dit traject onderzochten we vier inspirerende cases:

  • Stedenbaan/Verstedelijkingsalliantie
  • Zaancorridor
  • HOV-netwerk Groningen
  • Stationsgebied Zwolle

APPM bekeek door middel van interviews hoe het proces is ingericht en wat daarbij de succes- en faalfactoren zijn. Dit biedt houvast en richtlijnen voor andere gebieden.

Voorlopige conclusies

Een aantal inzichten rondom het proces delen we alvast.

  • Betrek de juiste stakeholders vanaf het begin. Hierbij is het belangrijk dat ook bestuurders aanhaken. Bestuurlijk momentum is essentieel. 
  • Stel een regisseur aan die de leiding neemt, de gezamenlijke opgave en doelstelling voor de hele corridor vastlegt en overziet welke instrumenten en omgevingsfactoren een rol spelen.
  • Doe aan het begin een nulmeting van de bestaande situatie. Monitor de resultaten van het proces aan het eind. Dit geeft inzicht in de waarde van het project.

Stay tuned

De digitale leeromgeving wordt medio 2019 gelanceerd. Via deze pagina houden we je op de hoogte. Lees hier alvast over de vier case-studies.

 

Case studies door Vereniging Deltametropool

terug naar boven terug naar boven