Werklandschappen in transitie - Fase I

Provincie Noord-Holland

Er zijn in de loop der jaren meerdere onderzoeken geweest naar ruimtelijke systemen en structuurveranderingen voor grote transitieopgaven. Elke transitie kent grote ruimteclaims, die ook op bedrijventerreinen een rol gaan spelen. Als we de huidige open ruimte willen behouden én ruimte moeten vinden voor deze transities, zal het moeilijk worden om ruimte te vinden voor verdere uitbreiding van de Noord-Hollandse bedrijventerreinen.

De transities die zijn onderzocht in dit onderzoek zijn: de energietransitie, rekening houden met ruimtelijke kwaliteit, klimaatadaptatie, biodiversiteit en de overgang naar een circulaire economie. Binnen de provincie Noord-Holland is een pilot regio gekozen, namelijk de regio Zaanstad waar de status van de transities binnen de werklandschappen zijn geanalyseerd. Voor iedere transitie zijn indicatoren opgesteld die zowel de huidige staat van de transitie als het potentieel tot verbetering van een transitie beschrijft. Ieder bedrijventerrein heeft als resultaat een eigen factsheet gekregen met daarbij een typologie die past bij de behaalde scores.

terug naar boven terug naar boven