Circulaire economie

Zuid-Holland Waterbound

Dit project brengt de Zuid-Hollandse watergebonden bedrijventerreinen in kaart. In samenwerking met de TU Delft is bekeken in hoeverre de bedrijventerreinen gebruik maken van hun positie aan het water en hun belang binnen de circulaire economie. De provincie Zuid-Holland gebruikt de uitkomsten van dit project door rekening te houden met het transformeren van de bedrijventerreinen: watergebonden bedrijventerreinen met veel circulaire activiteit zullen niet snel moeten worden getransformeerd tot bijvoorbeeld woongebieden.

Watergebonden bedrijventerreinen in kaart

Goederenvervoer over water heeft een groot potentieel om volledig zero-emissie te worden, waardoor bedrijventerreinen die aan het water liggen een cruciale rol kunnen gaan spelen in de circulaire economie. Tegelijkertijd worden bedrijventerreinen aan het water steeds vaker geherstructureerd of getransformeerd, waardoor de waardevolle functie van zo’n watergebonden bedrijventerrein verloren gaat. Om dit te voorkomen helpt dit onderzoek om weer grip te krijgen op de watergebonden bedrijventerreinen in Zuid-Holland. Een eerste stap hierin is het in kaart brengen van de Zuid-Hollandse watergebonden bedrijventerreinen, wat op onderstaande kaart uitgevoerd is.

Watergebonden bedrijventerreinen in de provincie Zuid-Holland Watergebonden bedrijventerreinen in de provincie Zuid-Holland.

Netwerk van watergebonden transport

Vervolgens heeft de TU Delft onderzoek gedaan naar het belang van de watergebonden bedrijventerreinen in het totale vervoer over water. Daaruit bleek dat van alle watergebonden bedrijventerreinen er slechts 2 waren waar in 2019 geen transport over water plaatsvond. Vervolgens is door middel van het bekijken van het totaal aantal vervoerde tonnen aan vracht vastgesteld in hoeverre een watergebonden bedrijventerreinen belangrijk is in het gehele systeem. Op onderstaande afbeelding is te zien dat de bedrijventerreinen achter de haven van Rotterdam en bij de Drechtsteden het meest gebruik maken van vervoer over water.

 

Belang van bedrijventerreinen in het systeem van transport over water (kaart via TU Delft) Belang van bedrijventerreinen in het systeem van transport over water (kaart via TU Delft).

Economische activiteiten op de watergebonden bedrijventerreinen

Ook is bekeken welke sectoren op bedrijventerreinen aanwezig zijn. Eerder onderzoek toonde aan dat momenteel de sectoren maakindustrie, logistiek, bouwbedrijven en biobased industrie zich relatief vaak bevinden op watergebonden bedrijventerreinen. Daarom is de aanwezigheid van deze sectoren onderzocht. Maar ook de aanwezigheid van circulaire bedrijven is onderzocht vanwege het feit dat zij zich op watergebonden terreinen zullen moeten gaan concentreren voor de toekomst. Op deze kaart is te vinden welke sector op welk bedrijventerrein het belangrijkst is.

terug naar boven terug naar boven