Knooppuntontwikkeling door het land

Loket Knooppunten

Van 2014 tot 2018 heeft Vereniging Deltametropool door middel van stationsanalyses bijgedragen aan het stimuleren van de ontwikkeling van stationsgebieden.

Het Loket

Het Loket Knooppunten is een initiatief van het College van Rijksadviseurs om gemeenten en lokale partijen te ondersteunen bij het verbeteren van de stationsomgeving. De Rijksadviseur geeft met het Loket invulling aan het lokale én nationale belang van sterke multimodale knooppunten, waarbij mobiliteit en stedelijke ontwikkeling goed op elkaar zijn afgestemd. Op die manier worden eerdere investeringen in spoornetwerk en stations maximaal benut. Middels het Loket worden, gedurende drie jaar, twee tot drie knooppunten per jaar gestimuleerd.

Vlindermodel Vlindermodel. Loket Knooppunten

Vernieuwende werkwijze

Het Loket Knooppunten hanteert een vernieuwende werkwijze. Er wordt niet gewacht op grote ingrepen of investeringen zoals in de traditionele gebiedsontwikkeling, maar er wordt samen met stakeholders vanaf dag één gewerkt aan direce en zichtbare verbetering van de stationsomgeving.

Per knooppunt wordt een ontwerpbureau gevraagd de (wenselijke) initiatieven van de verschillende partijen en ruimtelijke kansen in kaart te brengen en te koppelen aan de ambities voor de lange termijn. Dit moet leiden tot een stapsgewijze ruimtelijke ontwikkelstrategie, die door betrokken partijen zal worden uitgevoerd, met ondersteuning van de Rijksadviseur Infrastructuur en Stad. Door het samenbrengen van lokale initiatieven en het onderling afstemmen van investeringen kan op korte termijn een eerste impuls worden gegeven aan de kwaliteit van het gebied. Dit kunnen kleine ingrepen zijn zoals het opknappen van de openbare ruimte of het verbeteren van de routeaanduiding. Ook grote ontwikkelingen blijven mogelijk, maar de kwaliteitsverbetering mag hiervan niet afhankelijk zijn.

Loket knooppunten: Eindhoven Loket knooppunten: Eindhoven.

Selectie van knooppunten

Vereniging Deltametropool en het College van Rijksadviseurs hebben gezamenlijk een methode ontwikkeld om geschikte locaties te selecteren. Hierbij wordt gekeken naar de aanwezige lokale energie, de kwalitatieve opgave én naar de strategische betekenis van het knooppunt in het vervoersnetwerk. Weesp, Beverwijk, Hoofddorp, Almere centrum, Eindhoven, Zwolle, Den Haag Laan van NOI, Rijswijk en Tilburg universiteit zijn geselecteerd om met het Loket Knooppunten te starten. Het selectieproces is weergegeven in de publicatie Naar een alzijdig station.

terug naar boven terug naar boven