Vlindermodel 2.1

Een update voor extra kwaliteit

31 maart 2016

Tijdens een serie workshops hebben Vereniging Deltametropool en Provincie Noord-Holland gewerkt aan het verbeteren van het vlindermodel. Doel was het vlindermodel te optimaliseren, om zowel de gebruiksvriendelijkheid te verhogen als het daadwerkelijk functioneren van knooppunten beter in beeld te brengen.

Uitleg vlindermodel 2.0 Uitleg vlindermodel 2.0.

Het vlindermodel

Een ‘vlinder’ bestaat uit zes elementen, die samen een knoop- en een plaats- vleugel vormen. Idealiter, bij een optimaal functionerende knoop zijn de positie in het OV-netwerk en de intensiteit, beiden in het midden van een vleugel, met elkaar in evenwicht (zie knoop-plaats model Bertolini, 1999). Hoe beter de positie in het OV-netwerk, des te groter de intensiteit rondom de knoop kan zijn. Hetzelfde geldt andersom: hoe groter de intensiteit, hoe groter de positie in het OV-netwerk zou moeten zijn.

2.0 versie

Begin 2016 vonden een aantal workshops plaats om samen met de provincie Noord-Holland het vlindermodel te verbeteren. Alle partijen willen het vlindermodel als icoon behouden: dit betekent dat er geen elementen worden toegevoegd aan het model en dat alle verbeteringen binnen de bestaande 6 elementen van het vlindermodel worden gemaakt. Naast verbeterpunten binnen de zes elementen, was één van de grootste uitdagingen het inzichtelijk maken van de opgaven per station. Om dit probleem op te lossen is in het achterliggende databestand een nieuw dashboard aangemaakt.

 

Invloedsgebieden: 10 minuten fietsen vanuit stations Invloedsgebieden: 10 minuten fietsen vanuit stations.

De grootste veranderingen in het berekenen van het model hebben betrekking op de toevoeging van een aantal kwalitatieve aspecten, waaronder:

— Bezettingsgraad van fietsenstallingen aan de ‘Langzaam Verkeer’ as;

— Bezettingsgraad van parkeerplekken aan de ‘Wegen’ as;

— Kwaliteit van het station en van de stationsomgeving aan de ‘Nabijheid’ as;

— Inwoners die binnen 10 minuten naar het station kunnen fietsen aan de ‘Intensiteit’ as;

— Diversiteit in het aantal regionale voorzieningen binnen 1.200m van het station aan ‘Menging’.

Meer weten? Download hier de handleiding voor de berekening van het vlindermodel 2.1

Actueel

Provincie Noord-Holland stelt instrumenten, onderzoeken en databestanden via het kennisportaal OV-knooppunten beschikbaar. Binnen de vlindermodel webapplicatie zijn alle kenmerken voor elk station inzichtelijk gemaakt.

terug naar boven terug naar boven